Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.Projekt/Manual për pjesëmarrjen
e publikut në vendimarrje

Kuvendi i Shqipërisë, nisur nga parimi se pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është një element thelbësor për çdo sistem politik transparent, të përgjegjshëm dhe demokratik, hartoi dhe prezantoi një projekt/manual me qëllim nxitjen dhe sigurimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin legjislativ dhe mbikëqyrës të Kuvendit.KËSHILLI KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE
Lista me kandidatët e votuar onlineNJOFTIM
Hapet procesi i votimit online për kandidatët e KKSHC-së


Datë 26 prill 2016

Të nderuar përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile,

Ju njoftojmë se nga dita e sotme, datë 26.04.2016 hapet procesi i votimit online për kandidatët e përfaqësuesve të Shoqërisë Civile për Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile.

Procesi i votimit online do të jetë i hapur për tetë ditë,
nga data 26.04.2016, ora 13:00 deri më datë 04.05.2016 ora 23:59.


Në këtë proces votimi online ftohen të marrin pjesë gjithë përfaqësuesit ligjorë të OSHC-ve, të cilët janë të regjistruar në Gjykatën e Shkallës së Parë dhe në organet tatimore si dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Shqipërisë.

Ju bëjmë të ditur se të dhënat e hedhura në "Formularin e Votimit - Online" do të verifikohen.

Për të votuar, ju lutem klikoni linkun e mëposhtëm:
Për çdo paqartësi mbi procesin e votimit, ju lutemi na shkruani në adresën elektronike: info@amshc.gov.al

Faleminderit


***


ANNOUNCEMENT
Starts the online voting process for NCCS's candidates


Date 26 April 2016

Dear representatives of civil society organizations,

We inform you that from today, on 26.04.2016 has started the online voting process for candidates for National Council of Civil Society (NCCS).

The online voting process will be open for eight days,
from 26.04.2016 at 13:00 till 04.052016 at 23:59.


To this online voting process are invited all the legal representatives of CSOs, who are registered at the Court and the tax authorities and exercise their activities in the Republic of Albania.

Notice that all the provided data filled in during the voting process will be verified.

To vote, please click the link below:
For any uncertainty over the voting process, please write down at our email address: info@amshc.gov.al

Thank you

THIRRJE NR. 9 PËR PROJEKTE
(22 shkurt – 25 mars 2016)

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF- të e interesuara për projekte.

Për më shumë »Ka nisur sot Konferenca Rajonale P2P "Shpërndarja transparente e fondeve publike - praktikat e mira të BE-së dhe modelet...

Posted by Agjencia per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile - AMSHC on Wednesday, March 30, 2016

Shpërndaje:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së