All posts by Webmaster

2020.03 - Votimi Online - Poster

NJOFTIM – Pezullohet Procesi i zgjedhjeve

NJOFTIM

PEZULLOHET PROCESI I ZGJEDHJEVE PËR KATËR ANËTARËT E SHOQËRISË CIVILE NË KËSHILLIN KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE (KKSHC)

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në rolin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), ju njofton se për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19 pezullohet procesi i zgjedhjeve për katër kandidatët anëtarë të shoqërisë civile në KKShC deri në një njoftim të dytë.

Faleminderit