Shpallen rezultatet përfundimtare të votimit dhe emrat e anëtarëve të zgjedhur

NJOFTIM

AMSHC shpall listën emërore me katër anëtarët e zgjedhur nga organizatat e shoqërisë civile për Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC)

Duke falënderuar të gjithë përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrjen e gjerë në procesin e votimit online për zgjedhjen e katër anëtarëve përfaqësues të Shoqërisë Civile për Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), Komisioni Teknik i AMShC-së pranë Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile shpall katër emrat e anëtarëve të rinj:

 • Fusha e veprimit B.
  “Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”
 1. Shpëtim MYRTO
  Shoqata e Përdorimit të Pyjeve dhe Kullotave Komunare “DROJA-1″, fshatrat Brret, Picrrage, Gjyraj-Krujë

 

 • Fusha e veprimit C.
  “Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës”
 1. Atrida FERKETI
  Gruaja në Integrim (GI)
 2. Fabiola LAÇO – EGRO
  Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”
 3. Indrit SEFERI
  Shoqata “MAYA” (Shoqata Rinore Mjekësore Shqiptare)

 

Për detaje rreth rezultateve përfundimtare të procesit të votimit për katër anëtarë nga shoqëria civile në KKShC:

 1. Listat emërore të kandidatëve të votuar me rezultatet përfundimtare të votimit
 2. Tabela përmbledhëse e rezultateve përfundimtare të votimit

I urojmë punë të mbarë anëtarëve të rinj të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile.

KKSHC-Logo-300x200

Shpallen listat emërore përfundimtare të kandidaturave të kualifikuara për votimin online për katër vendet vakante të anëtarëve përfaqësues të shoqërisë civile në Këshill

LISTA EMËRORE PËRFUNDIMTARE E KANDIDATURAVE
NGA SHOQËRIA CIVILE 
TË KUALIFIKUARA PËR VOTIM:
një anëtar për fushën e veprimit B dhe tre anëtarë për fushën e veprimit C

Fusha e veprimit B.
“Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”

Nr. Kandidati Emri i OJF-së që përfaqëson Rrethi
1 Fatmir Brazhda AlbNatyra Elbasan
2 Kastriot Korro Royal Albania Foundation (RAF) Përmet
3 Kleanthi Mandi Shoqata Mjedisore “ÇAJUPI” Gjirokastër
4 Shpëtim Myrto Shoqata e Përdorimit të Pyjeve dhe Kullotave Komunare “DROJA-1″, fshatrat Brret, Picrrage, Gjyraj-Krujë Krujë

 

Fusha e veprimit C.
“Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës”

Nr. Kandidati Emri i OJF-së që përfaqëson Rrethi
1 Atrida Ferketi Gruaja në Integrim (GI) Shkodër
2 Blerim Ribaj Gjelbërimi 2000 Vlorë
3 Edison Hoxha Qendra për të Drejtat në Punë (CLR) Tiranë
4 Fabiola Laço – Egro Qendra për Zhvillim Komunitar
“Sot për të Ardhmen”
Durrës
5 Indrit Seferi Shoqata “MAYA”
(Shoqata Rinore Mjekësore Shqiptare)
Tiranë
6 Irena Laska Kujdesi Shëndetësor Familjar –
Kujdesi Paliativ “Mary Potter”
Korçë
7 Manjola Perja Qendra ALVA (Vlerat Shqiptare) Tiranë
8 Marilo Meta Leadership Development Association Albania (LDA) Tiranë
9 Rendi Myslimaj KREO Tiranë
10 Sevim Arbana Në Dobi të Gruas Shqiptare (NDGSH) Tiranë

 

JU NJOFTOJMË SE:

Procesi i votimit online do të jetë i hapur për tetë ditë, nga data 24.07.2019 deri më datë 31.07.2019 ora 23:59.

Për më shumë informacion dhe për të votuar vizitoni faqen: www.amshc.gov.al/kkshc