KKSHC-Logo-300x200

Shpallen listat emërore përfundimtare të kandidaturave të kualifikuara për votimin online për katër vendet vakante të anëtarëve përfaqësues të shoqërisë civile në Këshill

LISTA EMËRORE PËRFUNDIMTARE E KANDIDATURAVE
NGA SHOQËRIA CIVILE 
TË KUALIFIKUARA PËR VOTIM:
një anëtar për fushën e veprimit B dhe tre anëtarë për fushën e veprimit C

Fusha e veprimit B.
“Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”

Nr. Kandidati Emri i OJF-së që përfaqëson Rrethi
1 Fatmir Brazhda AlbNatyra Elbasan
2 Kastriot Korro Royal Albania Foundation (RAF) Përmet
3 Kleanthi Mandi Shoqata Mjedisore “ÇAJUPI” Gjirokastër
4 Shpëtim Myrto Shoqata e Përdorimit të Pyjeve dhe Kullotave Komunare “DROJA-1″, fshatrat Brret, Picrrage, Gjyraj-Krujë Krujë

 

Fusha e veprimit C.
“Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës”

Nr. Kandidati Emri i OJF-së që përfaqëson Rrethi
1 Atrida Ferketi Gruaja në Integrim (GI) Shkodër
2 Blerim Ribaj Gjelbërimi 2000 Vlorë
3 Edison Hoxha Qendra për të Drejtat në Punë (CLR) Tiranë
4 Fabiola Laço – Egro Qendra për Zhvillim Komunitar
“Sot për të Ardhmen”
Durrës
5 Indrit Seferi Shoqata “MAYA”
(Shoqata Rinore Mjekësore Shqiptare)
Tiranë
6 Irena Laska Kujdesi Shëndetësor Familjar –
Kujdesi Paliativ “Mary Potter”
Korçë
7 Manjola Perja Qendra ALVA (Vlerat Shqiptare) Tiranë
8 Marilo Meta Leadership Development Association Albania (LDA) Tiranë
9 Rendi Myslimaj KREO Tiranë
10 Sevim Arbana Në Dobi të Gruas Shqiptare (NDGSH) Tiranë

 

JU NJOFTOJMË SE:

Procesi i votimit online do të jetë i hapur për tetë ditë, nga data 24.07.2019 deri më datë 31.07.2019 ora 23:59.

Për më shumë informacion dhe për të votuar vizitoni faqen: www.amshc.gov.al/kkshc