LETËR E HAPUR – Mbi sistemin zgjedhor

Organizatat përfaqësuese nga shoqëria civile në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile dhe rrjeti i organizatave, më datë 10.06.2020 i drejtojnë këtë letër të hapur:

  • Qytetarëve të Republikës së Shqipërisë
  • Partive politike në Shqipëri
  • Partnerëve ndërkombëtarë