Shpallet lista emërore e kandidaturave nga shoqëria civile të kualifikuara për t’u votuar

NJOFTIM

SHPALLET LISTA EMËRORE E KANDIDATURAVE NGA SHOQËRIA CIVILE TË KUALIFIKUARA PËR T’U VOTUAR

Për zgjedhjen e katër anëtarëve përfaqësues të shoqërisë civile në Këshill, vakanca të krijuara për shkak të përfundimit të mandateve 2-vjeçare 

Në përfundim të procesit të verifikimit të dokumentacionit për paraqitur nga kandidatët, Komisioni Teknik i Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile shpall listën emërore të kandidatëve të kualifikuar për t’u votuar për:

 • dy anëtarë për fushën e veprimit A.
 • një anëtar për fushën e veprimit B.
 • një anëtar për fushën e veprimit C.

 

LISTA EMËRORE E KANDIDATËVE

Fusha e veprimit A.
“Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE”

 1. Armando Bala | Letra e motivimit
 2. Arta Dyrmishi | Letra e motivimit
 3. Dritan Sakuta | Letra e motivimit
 4. Florian Trojani | Letra e motivimit

 

Fusha e veprimit B.
“Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”

 1. Ermelinda Mahmutaj | Letra e motivimit
 2. Rendi Myslimaj | Letra e motivimit

 

Fusha e veprimit C.
“Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës”

 1. Andi Rabiaj | Letra e motivimit
 2. Irena Laska | Letra e motivimit
 3. Majlinda Driza | Letra e motivimit

 

Komisioni Teknik i AMShC-së shpall të hapur procesin e VOTIMIT ONLINE për periudhën 8-ditore nga data 15 – 22 korrik 2020, i cili aksesohet në linkun: www.amshc.gov.al/kkshc