Kontakt

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)

Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile

Adresa: Rruga “Frosina Plaku” Nr. 58, Kati II, Tiranë, Shqipëri
E-mail: kkshc@amshc.gov.al
Website: www.amshc.gov.al/kkshc