Anëtarët

PËRBËRJA E KËSHILLIT KOMBËTAR PËR SHOQËRISË CIVILE

Znj. Ogerta Manastirliu
Kryetare e Këshillit
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Përfaqësuesit e institucioneve publike:

Znj. Merita Xhafaj
Anëtare
Drejtore e Përgjithshme – Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Z. Engjëll Agaçi
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave
Në mungesë, Znj. Majlinda Dhuka, Zëvendës Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Ministrave

Znj. Herida Duro
Anëtare
Drejtore e Drejtorisë së Artit – Ministria e Kulturës
Në mungesë, Znj. Anila Shqypi, Këshilltare e Ministrit – Ministria e Kulturës

Znj. Adea Pirdeni
Anëtare
Zëvendësministere e Drejtësisë
Në mungesë, Znj. Jonida Gaba – Drejtore Kabineti

Z. Altin Fuga
Anëtar
Drejtoria e Bashkimit Evropian – Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Znj. Itena Çuçi
Anëtare
Përgjegjëse e Sektorit të Drejtësisë dhe Çështjeve të Brendshme – Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Në mungesë, Z. Redinald Papa – Drejtoria e BE, Specialist i Sektorit të Drejtësisë dhe Çështjeve të Brendshme

Znj. Aspasjana Kongo
Anëtare
Zëvendesministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Në mungesë, Znj. Zamira Gjini – Drejtore e Përgjithshme

Znj. Kozara Kati
Anëtare
Kryetare e Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Znj. Ornela Çuçi
Anëtare
Zëvendësministre e Turizmit dhe Mjedisit

Znj. Eneida Rabdishta
Anëtare
Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Mjedisi
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Znj. Dajna Sorensen
Anëtare
Zëvendesministre e Financave dhe Ekonomisë
Në mungesë, Z. Fran Brahimi – Drejtoria e Financave Vendore

Z. Bekim Murati
Anëtar
Drejtor i Përgjithshëm – Ministria e Brendshme
Në mungesë, Z. Gramoz Sokolaj – Përgjegjës i Sektorit të Koordinimit

Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile:

Fusha e veprimit A.
Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE

 • Z. Altin Hazizaj
  Anëtar
  Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (CRCA)
 • Z. Armando Bala
  Anëtar
  Shoqata “Vizioni i Ri 2016”
 • Z. Dritan Sakuta
  Anëtar
  Rinia për Integrim, Aktivizim dhe Sensibilizim (RIAS)
 • Znj. Mirela Juka
  Anëtare
  Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA)
 • Z. Nikolla Gjurgjaj
  Anëtar
  Shoqata Maqedonase “Ilinden”

Fusha e veprimit B.
Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor

 • Znj. Ermelinda Mahmutaj
  Anëtare
  Qendra Mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN)
 • Z. Shpëtim Myrto
  Anëtar
  Shoqata e Përdorimit të Pyjeve dhe Kullotave Komunare “DROJA-1″, fshatrat Brret, Picrrage, Gjyraj-Krujë
 • Z. Vladimir Thano
  Anëtar
  Pro Youth
 • Z. Xhimi Vila
  Anëtar
  Shoqata Ressegnatia

Fusha e veprimit C.
Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës

 • Z. Andi Rabiaj
  Anëtar
  Rrjeti i Organizatave “Zëri i të Rinjve”
 • Znj. Atrida Ferketi
  Anëtare
  Gruaja në Integrim (GI)
 • Znj. Fabiola Laço – Egro
  Anëtare
  Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”
 • Z. Indrit Seferi
  Anëtar
  Shoqata “MAYA” (Shoqata Rinore Mjekësore Shqiptare)

Përfaqësues nga Komuniteti i Biznesit:

Z. Genc Boga
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit Ekonomik Kombëtar