Anëtarët

PËRBËRJA E KËSHILLIT KOMBËTAR PËR SHOQËRISË CIVILE


Znj. Ogerta Manastirliu
Kryetare e Këshillit
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Z. Blendi Dibra
Zëvendëskryetar i Këshillit
Qendra “Intelektualët e Rinj, Shpresë”
Fusha e veprimit A.
Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE

 

Përfaqësuesit e institucioneve publike:


Znj. Merita Xhafa
Anëtare
Drejtore e Përgjithshme – Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Z. Engjëll Agaçi
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave
Në mungesë, Znj. Majlinda Dhuka, Zëvendës Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Ministrave

Znj. Ledina Beqiraj
Anëtare
Drejtore e Përgjithshme – Ministria e Kulturës
Në mungesë, Znj. Anila Shqypi, Këshilltare e Ministrit – Ministria e Kulturës

Znj. Elira Kokona
Anëtare
Sekretare e Përgjithshme – Ministria e Drejtësisë
Në mungesë, Znj. Andia Dragoj

Znj. Odeta Barbullushi
Anëtare
Drejtore e Kabinetit – Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Z. Sokol Dedja
Anëtar
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Znj. Lorena Haxhiu
Anëtare
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Në mungesë, Znj. Ornela Koleka – Drejtore e Drejtorisë së Koncensioneve

Znj. Kozara Kati
Anëtare
Kryetare e Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Znj. Ornela Çuçi
Anëtare
Zëvendësministre e Turizmit dhe Mjedisit

Znj. Alma Baze
Anëtare
Drejtore e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Turizmit
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Znj. Dajna Sorensen
Anëtare
Zëvendesministre e Financave dhe Ekonomisë
Në mungesë, Z. Fran Brahimi – Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Z. Bekim Murati
Anëtar
Drejtor i Përgjithshëm – Ministria e Brendshme
Në mungesë, Z. Gramoz Sokolaj – Përgjegjës i Sektorit të Koordinimit

 

Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile:


Fusha e veprimit A.
Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE

 • Znj. Arta Dyrmishi
  Anëtare
  Shoqata “Mbrojtja e të Drejtave të Gruas Fshatare dhe Qytetare – Berat”
 • Z. Ergys Gezka
  Anëtar
  Qendra URA
 • Znj. Iris Luarasi
  Anëtare
  Qendra “Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza”
 • Z. Vladimir Thano
  Anëtar
  Shoqata “Përtej Barrierave”

 

Fusha e veprimit B.
Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor

 • Z. Ali Coka
  Anëtar
  Shoqata e Hortikultures Organike – Bioplant Albania
 • Z. Luan Ahmetaj
  Anëtar
  Instituti MedAlb
 • Znj. Mirela Koçi
  Anëtare
  AULEDA – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal Vlorë
 • Znj. Zana Vokopola
  Anëtare
  Shoqata e Kërkimeve Urbane (SHKU)

 

Fusha e veprimit C.
Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës

 • Znj. Afërdita Seiti
  Anëtar
  Ndihmoni Jetën
 • Z. Altin Hazizaj
  Anëtar
  Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA)
 • Znj. Artemisi Shehu
  Anëtar
  Qendra Jonathan
 • Znj. Liliana Dango
  Anëtare
  Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare (QKSHK)

 

Përfaqësues nga Komuniteti i Biznesit:


Z. Genc Boga
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit Ekonomik Kombëtar