Anëtarët

PËRBËRJA E KËSHILLIT KOMBËTAR PËR SHOQËRISË CIVILE


Znj. Ogerta Manastirliu
Kryetare e Këshillit
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Z. Blendi Dibra
ZëvendësKryetar i Këshillit
Qendra “Intelektualët e Rinj, Shpresë”
Fusha e veprimit A.
Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE

Përfaqësuesit e institucioneve publike:


Znj. Merita Xhafa
Anëtare
Drejtore e Përgjithshme – Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

Z. Engjëll Agaçi
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave
Në mungesë, Znj. Majlinda Dhuka, Zëvendës Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Ministrave

Z. Sofjan Jaupaj
Anëtar
Këshilltar i Ministrit – Ministria e Kulturës
Në mungesë, Znj. Lediana Bardhi, Këshilltare e Ministrit – Ministria e Kulturës 

Znj. Elira Kokona
Anëtare
Sekretare e Përgjithshme – Ministria e Drejtësisë
Në mungesë, Znj. Andia Dragoj

Znj. Odeta Barbullushi
Anëtare
Drejtore e Kabinetit – Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Z. Sokol Dedja
Anëtar
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Z. Arben Beqiraj
Anëtar
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Në mungesë, Znj. Brisida Kërtusha

Znj. Kozara Kati
Anëtare
Kryetare e Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Z. Hajrulla Çeku
Anëtar
Zëvendësministër i Turizmit dhe Mjedisit

Znj. Alma Baze
Anëtare
Drejtore e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Turizmit
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Znj. Gelardina Prodani
Anëtare
Sekretare e Përgjithshme – Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Në mungesë, Z. Fran Brahimi – Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Z. Dritan Palnikaj
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm – Ministria e Brendshme
Në mungesë Znj. Aida Shehi
Drejtore e Përgjithshme – Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse

 

Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile:


Fusha e veprimit A.
Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE

Znj. Arta Dyrmishi
Anëtare
Shoqata “Mbrojtja e të Drejtave të Gruas Fshatare dhe Qytetare – Berat”

Z. Ergys Gezka
Anëtar
Qendra URA

Znj. Iris Luarasi
Anëtare
Qendra “Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza”

Z. Vladimir Thano
Anëtar
Shoqata “Përtej Barrierave”

 

Fusha e veprimit B.
Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor

Z. Ali Coka
Anëtar
Shoqata e Hortikultures Organike – Bioplant Albania

Z. Luan Ahmetaj
Anëtar
Instituti MedAlb


Anëtar

Znj. Zana Vokopola
Anëtare
Shoqata e Kërkimeve Urbane (SHKU)

 

Fusha e veprimit C.
Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës


Anëtar


Anëtar


Anëtar

Znj. Liliana Dango
Anëtare
Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare (QKSHK)

 

Përfaqësues nga Komuniteti i Biznesit:


Z. Genc Boga
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit Ekonomik Kombëtar