Anëtarët

PËRBËRJA E KËSHILLIT KOMBËTAR PËR SHOQËRISË CIVILE


Znj. Ogerta Manastirliu
Kryetare e Këshillit
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

 

Z. Blendi Dibra
ZëvendësKryetar i Këshillit
Qendra “Intelektualët e Rinj, Shpresë”

 

Përfaqësuesit e institucioneve publike:


Znj. Merita Xhafa
Anëtare
Drejtore e Përgjithshme – Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Z. Engjëll Agaçi
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave
Në mungesë, Znj. Majlinda Dhuka, Zëvendës Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Ministrave

Znj. Daniel Pirushi
Anëtare
Këshilltare e Ministrit – Ministria e Kulturës
Në mungesë, Z. Sofjan Jaupaj, Këshilltar i Ministrit – Ministria e Kulturës

Znj. Elira Kokona
Anëtare
Sekretare e Përgjithshme – Ministria e Drejtësisë
Në mungesë, Znj. Andia Dragoj

Znj. Odeta Barbullushi
Anëtare
Drejtore e Kabinetit – Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Z. Arben Beqiraj
Anëtar
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Z. Adrian Thano
Anëtar
Kryetar i Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile
Në mungesë, Znj. Kozara Kati

Z. Hajrulla Çeku
Anëtar
Zëvendësministër i Turizmit dhe Mjedisit

Znj. Alma Baze
Anëtare
Drejtore e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Turizmit
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Znj. Gelardina Prodani
Anëtare
Sekretare e Përgjithshme – Ministria e Financave dhe Ekonomisë


Anëtar


Anëtar

 

Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile:


Znj. Afërdita Seiti
Anëtare
Shoqata “Ndihmoni Jetën”

Z. Ali Coka
Anëtar
Shoqata e Hortikultures Organike – Bioplant Albania

Z. Altin Hazizaj
Anëtar
Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA)

Znj. Arta Dyrmishi
Anëtare
Shoqata “Mbrojtja e të Drejtave të Gruas Fshatare dhe Qytetare – Berat”

Znj. Artemisi Shehu
Anëtare
Qendra Jonathan

Znj. Emanuela Zaimi
Anëtare
Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA)

Z. Ergys Gezka
Anëtar
Qendra URA

Znj. Iris Luarasi
Anëtare
Qendra “Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza”

Z. Luan Ahmetaj
Anëtar
Instituti MedAlb

Znj. Mirela Koçi
Anëtare
AULEDA – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal Vlorë

Z. Vladimir Thano
Anëtar
Shoqata “Përtej Barrierave”

Znj. Zana Vokopola
Anëtare
Shoqata e Kërkimeve Urbane (SHKU)

 

Përfaqësues nga Komuniteti i Biznesit:


Z. Genc Boga
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit Ekonomik Kombëtar
Në mungesë, Znj. Elona Varfi