Categories
Njoftime

Shpallet lista përfundimtare e kandidaturave

Komisioni Teknik i AMShC-së pranë KKShC-së në përfundim të afatit të kontestimit të listës paraprake, shpall listën përfundimtare të kandidaturave për zgjedhjen e pesë anëtarëve përfaqësues të shoqërisë civile në Këshill, vakanca të krijuara për shkak të përfundimit të mandateve 3-vjeçare për:

 • 3 (tre) anëtarë në Fushën e veprimit A.
  “Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE”
 • 2 (dy) anëtarë në Fushën e veprimit B.
  “Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”
LISTA PËRFUNDIMTARE EMËRORE
E KANDIDATËVE PËR T’U VOTUAR ONLINE

Fusha e veprimit A.
“Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE”

 1. Altin Hazizaj
  Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (CRCA) – Tiranë
 1. Majlinda Driza
  Qendra për Zhvillim dhe Promovim Social – Vlorë
 1. Mirela Juka
  Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA) – Tiranë
 1. Nikolla Gjurgjaj
  Shoqata Maqedonase ILINDEN – Tiranë

Fusha e Veprimit B
“Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”

 1. Sajmir Farrici
  Shoqata Shpresë për të Verbërit – Tiranë
 1. Vladimir Thano
  Pro Youth – Tiranë
 1. Xhimi Vila
  Shoqata Ressegnatia – Elbasan

Komisioni Teknik i AMShC-së shpall të hapur procesin e VOTIMIT ONLINE për periudhën 8-ditore nga data 25 maj – 1 qershor 2021, i cili aksesohet në linkun: www.amshc.gov.al/kkshc