Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
OJF që veprojnë në Shqipëri
Informacionin mbi OJF-të që veprojnë në Shqipëri, e kemi organizuar dhe ndarë sipas qarqeve administrative të Republikës së Shqipërisë.
Klikoni këtë link për t'u regjistruar në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve të regjistruara në AMSHC"

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së