Si të bëheni pjesë të platformës?

Organizatat e Shoqërisë Civile të interesuara do të plotësojnë një formular me disa pyetje në formë interviste ose të bëjnë një prezantim të shkurtër të projektit.

Shkarko formularin: AMSHC Promo – Pyetje per interviste

Gjithashtu nëse keni materiale Foto / Video bashkë me Formularin e Pyetje/Përgjigje jeni të lutur t’i dërgoni me e-mail në adresën: promo@amshc.gov.al