Njoftim

AMSHC propozon krijimin e një Fondi të Përbashkët me donatorët e tjerë për mbështetjen e projekteve të përbashkëta me rëndësi strategjike për vendin.

Në 17 nëntor 2014, Bordi Mbikëqyrës i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile mbajti mbledhjen e radhës, ku krahas problemeve të tjera lidhur me punën e AMSHC-se, Bordi diskutoi edhe një çështje mjaft të rëndësishme lidhur me shpërndarjen e fondeve në mbështetje të nismave strategjike të shoqërisë civile në dobi të komunitetit.

Anëtaret e Bordit diskutuan rreth fushave dhe procedurave të financimit të projekteve në tërësi dhe ndër të tjera ata propozuan krijimin e një fondi të përbashkët me donatorët e tjerë që operojnë në vendin tonë. Më konkretisht u propozua që të caktohet shuma prej 20% të fondit total të grantit si pjesë përbërëse e fondit të përbashkët me donatorët e tjerë, për të financuar projekte të mëdha me rëndësi strategjike për vendin...


THIRRJE NR. 6 PËR PROJEKTE
(11 gusht - 10 shtator 2014)

Shpallet lista përfundimtare e projekteve fituese

Ju njoftojmë se Bordi Mbikqyrës i AMSHC-së pas shqyrtimit të projekt-propozimeve të paraqitura nga organizatat jo-fitimprurëse në kuadër të Thirrjes Nr. 6, përzgjodhi 21 projekte fituese.


Tiranë, 18 nëntor 2014
Të rinjtë janë në zemër të shoqërisë dhe gjithashtu në zemër të sfidave që shoqëria përballet për shkak të urbanizimit të vazhdueshëm dhe përzierjes demografike, traditave të konsumit si dhe të rritjes së pritshmërive sa i përket cilësisë së jetës.
Të rinjtë janë duke u bërë gjithnjë e më shumë një pikë qendrore e shoqërisë sonë ...

Valletta (Maltë), 13 nëntor 2014
Shqipëria është prej këtij nëntori anëtare e Bordit Ndërkombëtar të VOLONTEUROPE, rrjeti i njohur evropian që promovon vlerat e qytetarisë aktive dhe vullnetarizmit prej 23 vitesh.
Gjatë takimit të datës 13 nëntor në Maltë, përfaqësuesi i Agjencisë shqiptare për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), z.Ismail Ademi ka dalë fitues për një nga dy vendet vakante në Bordin Ndërkombëtar prej 9 anëtarësh pas votimit nga përfaqësues...

Podgoricë (Mal i Zi), 7 - 9 nëntor 2014
Në Podgoricë është zhvilluar Forumi "Freja", i cili ka për qëllim rritjen e kapaciteteve dhe bashkëpunimit midis organizatave të shoqërisë civile në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Turqisë dhe Evropës.
Përfaqësuesi i AMSHC-së, z. Erion Banushi, Përgjegjës i "Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit", është i ftuar...

5 - 6 nëntor 2014
Me synim fillimin dhe zhvillimin e një bashkëpunimit të frytshëm dhe të suksesshëm midis AMSHC-së dhe Shoqërisë Civile; AMSHC-ja organizoi ciklin e dytë përmbyllës të takimeve konsultative në datat 5 dhe 6 nëntor 2014, përkatësisht në qytetet Lezhë dhe Shkodër nën moton: "Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik".
Në këto takime u vu re një pjesëmarrje e gjerë e përfaqësuesve te OJF-ve...

Tetor 2014
Pas një proçesi që zgjat prej disa muajsh, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) është pranuar si anëtare me të drejta të plota e Rrjetit Evropian (VOLONTEUROPE). Ky rrjet ndërkombëtar punon për të promovuar vlerat e vullnetarizmit, të qytetarisë aktive dhe drejtësisë sociale, në nivel evropian dhe më gjerë.
Aktualisht ky rrjet ka në përbërjen e saj 51 organizata anëtare dhe bashkëpunon në ...

Tiranë, 10 tetor 2014
Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Z. Andi Kananaj mori pjesë në Workshop-in e organizuar nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti në bashkëpunim me "Institutin Adriapol – Smart and Creative Development", në kuadër të projektit "RiSi – Rini Sipërmarrëse", projekt ky i mbështetur me financimin e Angjencisë për Mbështetjen ë Shoqerisë Civile (AMSHC), me temë "Përshtatshmëria e Legjislacionit dhe ...

7, 8 dhe 9 tetor 2014
Me synim fillimin dhe zhvillimin e një bashkëpunimit të frytshëm dhe të susksesshëm midis AMSHC-së dhe Shoqërisë Civile; AMSHC-ja organizoi:
Takimet konsultative në datat 7, 8, 9 tetor 2014; respektivisht në Vlorë, Pogradec dhe Tiranë nën moton: "Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik"...

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së