INFORMACION KONTAKTI

(Adresë postare e përkohshme)
Adresa: Rruga e Kavajës, Nr. 1001,
Ministria e Mirëqenies Sociale
dhe Rinisë, Kati I, Tiranë

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së


Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Projekt/Manual për pjesëmarrjen
e publikut në vendimarrje

Kuvendi i Shqipërisë, nisur nga parimi se pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është një element thelbësor për çdo sistem politik transparent, të përgjegjshëm dhe demokratik, hartoi dhe prezantoi një projekt/manual me qëllim nxitjen dhe sigurimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin legjislativ dhe mbikëqyrës të Kuvendit.
Vizitë pune në Kroaci për shkëmbimin e eksperiencave më të mira rajonale lidhur me bashkëpunimin e Parlamentit me Shoqërinë Civile

Zagreb (Kroaci), 6 - 10 dhjetor 2014

Me mbështetjen e zyrës së OSBE-së në Tiranë, nga data 6 - 10 dhjetor 2014, përfaqësues nga Parlamenti Shqiptar, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) dhe aktivistë të Shoqërisë Civile, zhvilluan një vizitë pune në Parlamentin Kroat.
Synimi i kësaj vizite ishte "Shkëmbim eksperience rreth praktikave më të mira rajonale, për ndërtimin e urave të bashkëpunimit midis dy institucioneve, Parlamentit dhe Shoqërisë Civile", në kuadër të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.

Gjatë kësaj vizite u zhvilluan një sërë takimesh me kryetarët e disa grupeve parlamentare si "Grupi Parlamentar për Kushtetutën, Ligjin dhe Sistemin Politik", "Grupi i Miqësisë ndër Parlamentare midis Shqipërisë dhe Kroacisë", "Grupit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut dhe Minoriteteve, Grupit Parlamentar për Ankesa dhe Peticione", ..."Partnerët Shqipëri" organizoi një ceremoni gala, ku u shpallën fituesit për vitin 2014 të konkursit të përvitshëm “Çmimi i Filantropisë”

Tiranë, 5 dhjetor 2014

Partnerët Shqipëri organizoi në 5 dhjetor 2014 një ceremoni gala ku u shpallën fituesit për vitin 2014 të konkursit të përvitshëm “Çmimi i Filantropisë”.

Ky është viti i katërt që Partnerët Shqipëri organizon këtë konkurs publik mbarë kombëtar, për të vlerësuar dhe shprehur mirënjohjen e falenderimin për individët e bizneset që kontribuojnë për përmirësimin e cilësisë së jetës në shoqërinë ku jetojmë. ...

Tiranë, 18 nëntor 2014
Të rinjtë janë në zemër të shoqërisë dhe gjithashtu në zemër të sfidave që shoqëria përballet për shkak të urbanizimit të vazhdueshëm dhe përzierjes demografike, traditave të konsumit si dhe të rritjes së pritshmërive sa i përket cilësisë së jetës.
Të rinjtë janë duke u bërë gjithnjë e më shumë një pikë qendrore e shoqërisë sonë ...

Valletta (Maltë), 13 nëntor 2014
Shqipëria është prej këtij nëntori anëtare e Bordit Ndërkombëtar të VOLONTEUROPE, rrjeti i njohur evropian që promovon vlerat e qytetarisë aktive dhe vullnetarizmit prej 23 vitesh.
Gjatë takimit të datës 13 nëntor në Maltë, përfaqësuesi i Agjencisë shqiptare për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), z.Ismail Ademi ka dalë fitues për një nga dy vendet vakante në Bordin Ndërkombëtar prej 9 anëtarësh pas votimit nga përfaqësues...

Podgoricë (Mal i Zi), 7 - 9 nëntor 2014
Në Podgoricë është zhvilluar Forumi "Freja", i cili ka për qëllim rritjen e kapaciteteve dhe bashkëpunimit midis organizatave të shoqërisë civile në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Turqisë dhe Evropës.
Përfaqësuesi i AMSHC-së, z. Erion Banushi, Përgjegjës i "Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit", është i ftuar...

5 - 6 nëntor 2014
Me synim fillimin dhe zhvillimin e një bashkëpunimit të frytshëm dhe të suksesshëm midis AMSHC-së dhe Shoqërisë Civile; AMSHC-ja organizoi ciklin e dytë përmbyllës të takimeve konsultative në datat 5 dhe 6 nëntor 2014, përkatësisht në qytetet Lezhë dhe Shkodër nën moton: "Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik".
Në këto takime u vu re një pjesëmarrje e gjerë e përfaqësuesve te OJF-ve...

Tetor 2014
Pas një proçesi që zgjat prej disa muajsh, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) është pranuar si anëtare me të drejta të plota e Rrjetit Evropian (VOLONTEUROPE). Ky rrjet ndërkombëtar punon për të promovuar vlerat e vullnetarizmit, të qytetarisë aktive dhe drejtësisë sociale, në nivel evropian dhe më gjerë.
Aktualisht ky rrjet ka në përbërjen e saj 51 organizata anëtare dhe bashkëpunon në ...

Tiranë, 10 tetor 2014
Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Z. Andi Kananaj mori pjesë në Workshop-in e organizuar nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti në bashkëpunim me "Institutin Adriapol – Smart and Creative Development", në kuadër të projektit "RiSi – Rini Sipërmarrëse", projekt ky i mbështetur me financimin e Angjencisë për Mbështetjen ë Shoqerisë Civile (AMSHC), me temë "Përshtatshmëria e Legjislacionit dhe ...

7, 8 dhe 9 tetor 2014
Me synim fillimin dhe zhvillimin e një bashkëpunimit të frytshëm dhe të susksesshëm midis AMSHC-së dhe Shoqërisë Civile; AMSHC-ja organizoi:
Takimet konsultative në datat 7, 8, 9 tetor 2014; respektivisht në Vlorë, Pogradec dhe Tiranë nën moton: "Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik"...

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së