Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civileBibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)Në këtë Ditar do të lexoni:
  • Tryezë e rrumbullakët mbi përgatitjen e shoqërisë civile shqiptare për negociatat e pranimit në BE
  • Progres-Raport mbi transparencën dhe konsultimet publike
  • Takime tematike me KKSHC për Udhërrëfyesin
  • Prezantohet për herë të parë koncepti "Linja Kombëtare e Ndihmës Ligjore Falas për Fëmijët dhe të Rinjtë e Pambrojtur ne Shqipëri"
  • Tryezë e rrumbullakët për respektimin e të drejtave të njeriut
  • Përtej Barrierave – Trajnim për European Voluntary Service (EVS)
  • Sesion informues të Programeve IPA Cross-Border Greqi-Shqipëri
  • Vizitë studimore mbi shoqërinë civile në Shqipëri e Delegacionit të Ukrainës
  • Mbledhja e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)
  • Deklaratë mbi Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm në kuadër të Axhendës 2030 të Kombeve të Bashkuara
AMSHC • Ditar Nr. 18  


DEKLARATË
mbi Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm
në kuadër të Axhendës 2030 të Kombeve të Bashkuara


Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs), të cilat hynë në fuqi në janar 2016, janë një grup i ri universal i synimeve ekonomike, sociale dhe mjedisore që shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara pritet të arrijnë deri në vitin 2030.

SDG-të edhe pse nuk janë të detyrueshme, ato përfaqësojnë një angazhim politik mbi zhvillimin nga të gjitha vendet anëtare të OKB-së. Këto qëllime universale pritet të krijojnë një pikë referimi që siguron balancimin e zhvillimit ekonomik dhe qëllimeve globale mjedisore me objektivat e reduktimit të varfërisë.

Shqipëria i është bashkuar Partneritetit Global, i projektuar për të dhënë një kontribut në arritjen e Agjendës 2030 dhe mbetet plotësisht e angazhuar për zbatimin e saj dhe në kontekstin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim dhe në procesin e Integrimit Evropian.

...

Shkarko Deklaratën të plotë:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së