INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.Projekt/Manual për pjesëmarrjen
e publikut në vendimarrje

Kuvendi i Shqipërisë, nisur nga parimi se pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është një element thelbësor për çdo sistem politik transparent, të përgjegjshëm dhe demokratik, hartoi dhe prezantoi një projekt/manual me qëllim nxitjen dhe sigurimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin legjislativ dhe mbikëqyrës të Kuvendit.Takim i "Grupit Teknik të Punës" për projektligjin
"Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile"

Tiranë, 20 maj 2015

U zhvillua në Tiranë takimi i "Grupit Teknik të Punës" për projektligjin "Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile".

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga Kryeministria, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministria e Integrimit Evropian, ku u diskutuan dhe u morën parasysh rekomandimet e marra nga OJF-të pjesemarrëse në takimiet konsultative të zhvilluara nga "Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë" në bashkëpunim të ngushtë me "Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile" në të gjithë vendin gjatë muajve të fundit.

Ky projektligj është në fazën përmbyllëse dhe do t'ju njoftojmë për zhvillimet e mëtejshme deri në miratimin e tij nga Kuvendi i Shqipërisë.THIRRJE NR. 7 PËR PROJEKTE
(5 shkurt – 6 mars 2015)


Shpallet lista e projekteve fituese

Falënderojmë të gjithë aplikantët pjesëmarrës në këtë thirrje për interesin e shprehur me projekt-propozime.

Kliko këtu për të shkarkuar listën me projektet fituese

Vlorë, 7 - 9 maj 2015
Edicioni i VII "Aulona International Folk Festival"

Beograd (Serbi), 28 – 30 prill 2015
Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Z. Andi Kananaj së bashku me Z. Erion Banushi, morën pjesë në konferencën rajonale në Beograd, të organizuar nga Asistenca Teknike për Organizata të Shoqërisë Civile (TACSO), me temë "Monitorimi i Udhëzimeve të BE-së për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Vendet e Zgjerimit, 2014-2020 – viti 1"...

Tiranë, 23 prill 2015
Me ftesë të Institutit për Politika Publike dhe Private (IP3), përfaqësuesi i AMSHC-së, Z. Erion Banushi, mori pjesë në seminarin e organizuar nga ky institut në kuadër të projektit të financuar nga AMSHC me titull "Mbështetja dhe konsolidimi i mekanizmave institucionale dhe instrumentave financiare per promovimin e zhvillimit rajonal ne vend"...

Pogradec, 22 - 24 prill 2015
Në vijim të punës dhe përpjekjeve të vazhdueshme për rritjen e kapaciteteve të stafit të saj, AMSHC mori pjesë në trajnimin 3 ditor të organizuar nga zyra TACSO-Abania në qytetin e Pogradecit, nga data 22 - 24 prill 2015. Ky trajnim u organizua në kuadër të mbështetjes së institucioneve qeveritare që janë përgjegjëse për zhvillimin e një shoqërie civile të qëndrueshme dhe gjithë përfshirëse...

Prill 2015
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) përmbyllën me sukses, procesin e takimeve rajonale me organizata dhe aktorë të tjerë të shoqërisë civile lidhur me konsultimin e gjerë të Projektligjit “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile”.

Në këto takime morën pjesë përfaqësues nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR), AMSHC-ja, grupi teknik i punës si dhe përfaqësues nga organizatat dhe aktorë të tjerë të shoqërisë civile...

Korçë, 10 prill 2015
Rrugëtimi i takimeve konsultative mbi projektligjin “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile” përmbyllet në qarkun e Korçës. Në tryezën e rrumbullakët u bashkuan për të diskutuar pjesëtarë të shtatë organizatave jofitimprurëse si dhe përfaqësues të bashkisë dhe qarkut Korçë...

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së