INFORMACION KONTAKTI

(Adresë postare e përkohshme)
Adresa: Rruga e Kavajës, Nr. 1001,
Ministria e Mirëqenies Sociale
dhe Rinisë, Kati II, Tiranë

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.alBibliotekë virtuale informative


Kliko këtu për të shkarkuar
"Dokumenti Politik i Bashkëpunimit midis Shtetit/Qeverisë dhe Shoqërisë Civile"

Ky dokument do të paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë për t'u miratuar si një Rezolutë.
Tiranë, 10 tetor 2014
Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Z. Andi Kananaj mori pjesë në Workshop-in e organizuar nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti në bashkëpunim me "Institutin Adriapol – Smart and Creative Development", në kuadër të projektit "RiSi – Rini Sipërmarrëse", projekt ky i mbështetur me financimin e Angjencisë për Mbështetjen ë Shoqerisë Civile (AMSHC), me temë "Përshtatshmëria e Legjislacionit dhe ...

7, 8 dhe 9 tetor 2014
Me synim fillimin dhe zhvillimin e një bashkëpunimit të frytshëm dhe të susksesshëm midis AMSHC-së dhe Shoqërisë Civile; AMSHC-ja organizoi:
Takimet konsultative në datat 7, 8, 9 tetor 2014; respektivisht në Vlorë, Pogradec dhe Tiranë nën moton:
"Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik"...

Milano, 17 - 18 shtator 2014
Në kuadër të forcimit të mardhënieve me jashtë të AMSHC-së, drejtori Andi Kananaj sëbashku me anëtarin e bordit që ndjek mardhëniet me Italinë, Ismail Ademi, kanë zhvilluar një vizitë dyditore në qytetin e Milano-s. Rajoni i Lombardisë, ku jetojnë më shumë se 100 mijë qytetarë shqiptarë, është nga më të avancuarit për sa i përket zhvillimeve të sektorit të tretë dhe shoqërisë civile...
THIRRJE NR. 6 PËR PROJEKTE
(11 gusht - 10 shtator 2014)

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF-të e interesuara për projekte.


OJF-të janë të lutura t’i sjellin projekt-propozimet dorazi pranë zyrave të AMSHC-së në adresën:
Rr Abdi Toptani Nr. 4, Kati 4, Tiranë.

Për ndryshimin e adresës së zyrave të AMSHC-së do t’ju njoftojmë në faqen zyrtare në internet: www.amshc.gov.al


Projekt-Propozimet duhet të na dërgohen gjithashtu edhe elektronikisht vetëm në formatin Word në adresën tonë e-mail: info@amshc.gov.al (Në variantin elektronik nuk është e nevojshme firma dhe vula e skanuar).


Pas vlerësimeve të projekt-propozimeve, do të bëhet shpallja e projekteve fituese dhe do të nisë lidhja e kontratave.


LEXO MË SHUMË »Kjo faqe hostohet nga Agjencia Kombëtare
e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)
Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së
Loading...