Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIM nga
INSTITUTI PËR DEMOKRACI DHE NDËRMJETËSIM (IDM Albania)

THIRRJE PËR PROJEKT-PROPOZIME

WeBER 2.0 - Instrumenti i Granteve të Vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në monitorimin e reformës së administratës publike, në nivelin lokal

4 shtator – 1 nëntor 2020


WeBER 2.0 – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit të shoqërisë civile të reformës së administratës publike në nivelin lokal.

Thirrja për propozime ka shumën totale prej 225.000 EUR, të destinuara për të mbështetur deri në 30 grante, secila me vlerë deri në 8000 EUR (7500 EUR mesatarisht), nga të cilat 6 në Serbi, 6 në Bosnje dhe Hercegovinë, 5 në Shqipëri, 5 në Maqedoninë e Veriut, 4 në Kosovë dhe 4 në Mal të Zi. Kohëzgjatja e granteve është mes 6 dhe 12 muaj. Projekti WeBER 2.0 financohet nga Bashkimi Evropian (BE).

Për më shumë informacion rreth kësaj Thirrje [kliko këtu]SHPALLET LISTA E PROJEKTEVE FITUESE

Për të shkarkuar listën kliko këtu!NJOFTIM

AMSHC shpall listën emërore me katër anëtarët e zgjedhur nga organizatat e shoqërisë civile për në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC), vakanca të krijuara për shkak të përfundimit të mandateve 2-vjeçare.Duke falënderuar të gjithë përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrjen e gjerë në procesin e votimit online për zgjedhjen e katër anëtarëve përfaqësues të Shoqërisë Civile për Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), Komisioni Teknik i AMShC-së pranë Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile shpall katër emrat e anëtarëve të rinj:
 • Për fushën e veprimit A. "Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE"
  1. Dritan Sakuta
   Rinia për Integrim, Aktivizim dhe Sensibilizim (RIAS)
  2. Armando Bala
   Vizioni i Ri 2016 / New Vision Organization
 • Për fushën e veprimit B. "Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor"
  1. Ermelinda Mahmutaj
   Qendra Mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN)
 • Për fushën e veprimit C. "Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës"
  1. Andi Rabiaj
   Rrjeti i Organizatave "Zëri i të Rinjve"
Për detaje rreth rezultateve përfundimtare të procesit të votimit për katër anëtarë nga shoqëria civile në KKShC, klikoni faqen web www.amshc.gov.al/kkshc informacionet e mëposhtme:
 1. Listat emërore të kandidatëve të votuar me rezultatet përfundimtare të votimit
 2. Tabela përmbledhëse e rezultateve përfundimtare të votimit
I urojmë punë të mbarë anëtarëve të rinj të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile.Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së