Lista e Projekteve Fituese të Thirrjes së Katërt

Bordi Mbikëqyrës i AMSHC-së, i mbledhur sot, më 02 Prill 2013, shpalli projektet e mëposhtme fituese, së bashku me shumat përkatëse, të cilat janë të panegociueshme.

OJF-të, projektet e të cilave janë shpallur fituese në listën e mëposhtme, kanë pesë (5) ditë kohë për të konfirmuar vullnetin e tyre për lidhjen e kontratës me AMSHC-në. Pas këtij afati do të merret i mirëqenë fakti se ato nuk kanë interes për të lidhur kontratën dhe shumat përkatëse do t'u kalojnë projekteve të renditura më poshtë.

DOKUMENTE TË RËNDËSISHME PËR THIRRJEN NR. 4!
Dokumente të cilat mund t'i shkarkoni:
Formulari i Aplikimit
Kontrata-Tip
Raporti Përshkrues
Formulari i Kalendarit Përfundimtar të Aktiviteteve
Formulari i Kalendarit të Aktiviteteve të Periudhës Afatmesme
Pasqyra Financiare
Udhëzim për Raportimin dhe Monitorimin Financiar
Formulari i Kritereve të Vlerësimit të Projekt-Propozimeve të Plota
Tiranë, 12 Nëntor 2013
Në takimin që pati me Drejtorin Ekzekutiv të AMSHC-së, z. Bertolini, përgjegjës për shoqërinë civile në këtë departament, e informoi z. Bobrati mbi planin strategjik shtatë vjeçar të Departamentit, si dhe me objektivat...

Tiranë, 10 Qershor 2013
Partnerët Shqipëri, Qendra për Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti, në bashkëpunim me Olof Palme International Center dhe mbështetjen e SIDAs, organizuan në Hotel Tirana International, konferencën rajonale: "Roli i shoqërisë civile dhe qytetarëve në hartimin e politikave...

Bruksel, 15 - 16 Maj 2013
Në këtë takim, i organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerimin e Komisionit Europian, ishte ftuar edhe Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Rudi Bobrati, lidhur me konsultimet për hartimin e udhërrëfyesit të mbështetjes së BE-së për shoqërinë civile...

Ankara, 27 - 28 Mars 2013
Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Rudi Bobrati, mori pjesë në një konferencë ndërkombëtare mbi Shoqërinë Civile, me ftesë të Departamentit të Shoqatave të Ministrisë së Brendshme të Republikës së Turqisë, që ishte dhe organizatorja e kësaj konference.

Tiranë, 05 Mars 2013
Pas prezantimit pak ditë më parë në Tiranë, të projektit të KE - Mbështetje për pjesëmarrjen e Qeverisë së Shqipërisë në Programet Komunitare, të organizuara për familjarizimin e publikut shqiptar mbi qytetarinë dhe programet kulturore, Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Rudi Bobrati, i shoqëruar nga Shefi i Departamenti për Zhvillimin e Programeve, Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Komunikimin Isak Bilalli, priti z Maksymilian Fras,...

Tiranë, 27 Shkurt 2013
Në vazhdën e bashkëpunimit të deritanishëm, sot, Drejtori Ekzekutiv Z. Bobrati i shoqëruar nga Përgjegjësi i Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit Z. Isak Bilalli, pritën drejtuesen e re të Departamentit për Demokratizim të misionit të OSBE-së në Tiranë, Znj. Claudia Vollmer.

Tiranë, 20 Shkurt 2013
Sot, Zonja e Parë e vendit, Odeta Nishani, zhvilloi një takim në Presidencë me Drejtorin Ekzekutiv të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Rudi Bobrati.
Z. Bobrati, pasi falënderoi për ftesën, i paraqiti një tablo Zonjës Nishani mbi funksionin ...


SHUMË E RËNDËSISHME!
Dokumente themelore të cilat mund t'i shkarkoni:
Vendim për Miratimin e Rregullores mbi Procedurat e Financimit me Grante
Formulari për Koncept-Idetë (Thirrja e Tretë)
Formulari i Aplikimit (Thirrja e Tretë)
Formulari i Kritereve të Vlerësimit të Projekt-Propozimeve të Plota (Thirrja e Tretë)
Kontrata-Tip (Thirrja e Tretë)
Raporti Përshkrues (pjesë integrale e Kontratës)
Formulari i Kalendarit Përfundimtar të Aktiviteteve (pjesë integrale e Kontratës)
Formulari i Kalendarit të Aktiviteteve të Periudhës Afatmesme (pjesë integrale e Kontratës)
Pasqyra Financiare (pjesë integrale e Kontratës)
Udhëzim për Raportimin dhe Monitorimin Financiar
Dokumentet për Financim për Mbështetje Individuale (Në përpunim)


Informacion Kontakti

Rruga: "Abdi Toptani" Nr. 4, Kati 4, Tiranë.
(ish Ministria e Transporteve)
Tel: + 355 4 2235569
Tel/Fax: + 355 4 2235572
E-mail: info@amshc.gov.alKjo faqe hostohet nga Agjencia Kombëtare
e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)
Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së
Loading...