INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku", Nr. 58,
Godina e Observatorit,
Kati II, Tiranë

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së


Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Projekt/Manual për pjesëmarrjen
e publikut në vendimarrje

Kuvendi i Shqipërisë, nisur nga parimi se pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është një element thelbësor për çdo sistem politik transparent, të përgjegjshëm dhe demokratik, hartoi dhe prezantoi një projekt/manual me qëllim nxitjen dhe sigurimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin legjislativ dhe mbikëqyrës të Kuvendit.
Programi "Creative Europe"
Tiranë, 28 janar 2015

AMSHC mbështet programin "Creative Europe", i cili është i lancuar nga Komisioni Europian për të mbështetur financiarisht projektet në fushën e Medias Audio Vizuale.

Së bashku me Ministrinë e Kulturës dhe Qendrën Kombëtare të Kinematografisë, AMSHC ka organizuar workshopin me titull "Fuqizimi i kapaciteteve në pjesmarrjen e organizatave shqiptare në komponentin MEDIA, programi Creative Europe.

Tiranë, 29 dhjetor 2014
AMSHC së bashku me partnerin USAID/Albania ka financuar projektin për strehim të përkohshem për personat LGBT.
Qëllimi i kësaj qëndre strehimi është që të ndihmojë me banim të përkohshëm dhe këshillim personat LGBT, të cilët vuajnë nga dhuna në familje për shkak të orientimit seksual, identitetit gjinor ose që jetojnë në kushte...

Tiranë, 17 - 18 dhjetor 2014
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) në bashkëpunim me organizatën AssistIMPACT përmes një projekti të financuar nga USAID - Albania, zhvilloi në datat 17 dhe 18 dhjetor 2014, një takim pune lidhur me planin strategjik të AMSHC-së për të ardhmen.
Ky takim pune u zhvillua nën drejtimin e ekspertit të fushës z. Christopher J. Varady...

Tiranë, 12 dhjetor 2014
Më 12 dhjetor 2014, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv, z. Andi Kananaj, mori pjesë në takimin konsultativ mbi Projekt/Manualin për pjesëmarrjen e publikut në procesin vendimmarrës të Kuvendit, iniciuar dhe organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë, në bashkëpunim me zyrën e OSCE-së në Tiranë.

Tiranë, 9 dhjetor 2014
Më 9 dhjetor 2014, anëtari i Bordit Mbikëqyrës të AMSHC-së z. Aldo Merkoçi dhe përgjegjësi i "Sektorit i Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit" të AMSHC-së, z. Erion Banushi, morën pjesë në një takim pune të organizuar nga USAID Albania në Tiranë, në kuadër të përmbylljes së Strategjisë se Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Kombëtar, 2010-2015.

Zagreb (Kroaci), 6 - 10 dhjetor 2014
Me mbështetjen e zyrës së OSBE-së në Tiranë, nga data 6 - 10 dhjetor 2014, përfaqësues nga Parlamenti Shqiptar, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) dhe aktivistë të Shoqërisë Civile, zhvilluan një vizitë pune në Parlamentin Kroat.
Synimi i kësaj vizite ishte “Shkëmbim eksperience rreth praktikave më të mira rajonale, për ndërtimin e urave të bashkëpunimit midis dy institucioneve, Parlamentit dhe Shoqërisë Civile”, në kuadër të integrimit...

Tiranë, 18 nëntor 2014
Të rinjtë janë në zemër të shoqërisë dhe gjithashtu në zemër të sfidave që shoqëria përballet për shkak të urbanizimit të vazhdueshëm dhe përzierjes demografike, traditave të konsumit si dhe të rritjes së pritshmërive sa i përket cilësisë së jetës.
Të rinjtë janë duke u bërë gjithnjë e më shumë një pikë qendrore e shoqërisë sonë ...

Valletta (Maltë), 13 nëntor 2014
Shqipëria është prej këtij nëntori anëtare e Bordit Ndërkombëtar të VOLONTEUROPE, rrjeti i njohur evropian që promovon vlerat e qytetarisë aktive dhe vullnetarizmit prej 23 vitesh.
Gjatë takimit të datës 13 nëntor në Maltë, përfaqësuesi i Agjencisë shqiptare për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), z.Ismail Ademi ka dalë fitues për një nga dy vendet vakante në Bordin Ndërkombëtar prej 9 anëtarësh pas votimit nga përfaqësues...

Podgoricë (Mal i Zi), 7 - 9 nëntor 2014
Në Podgoricë është zhvilluar Forumi "Freja", i cili ka për qëllim rritjen e kapaciteteve dhe bashkëpunimit midis organizatave të shoqërisë civile në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Turqisë dhe Evropës.
Përfaqësuesi i AMSHC-së, z. Erion Banushi, Përgjegjës i "Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit", është i ftuar...

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së