INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.


Më shumë solidaritet
për kë po humbet gjithçkaProjekt/Manual për pjesëmarrjen
e publikut në vendimarrje

Kuvendi i Shqipërisë, nisur nga parimi se pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është një element thelbësor për çdo sistem politik transparent, të përgjegjshëm dhe demokratik, hartoi dhe prezantoi një projekt/manual me qëllim nxitjen dhe sigurimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin legjislativ dhe mbikëqyrës të Kuvendit.


Takimi konsultativ në qarkun e Korçës
për Draftin final të projektligjit
"Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile"

Korçë, 10 prill 2015

Rrugëtimi i takimeve konsultative mbi projektligjin “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile” përmbyllet në qarkun e Korçës. Në tryezën e rrumbullakët u bashkuan për të diskutuar pjesëtarë të shtatë organizatave jofitimprurëse si dhe përfaqësues të bashkisë dhe qarkut Korçë.

Në takim ishin pjesëmarrës dhe pëfaqësues nga Shërbimi Kombëtar për Rininë dhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Fillimisht u mbajt një prezantim i shkurtër i projektligjit nga SHKR-ja me dëshirën për të theksuar disa nga pjesët më të rëndësishme të këtij dokumenti...


Takimi konsultativ në qarkun e Gjirokastrës
për Draftin final të projektligjit
"Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile"

Gjirokastër, 3 prill 2015

Vazhdojnë takimet nëpër qarqet e Shqipërisë për t'u konsultuar me përfaqësuesit e Shoqërisë Civile mbi projektligjin “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile”.
Destinacioni i rradhës ishte Qarku i Gjirokastrës dhe tryeza e rrumbullakët u plotësua me pjesëmarrës nga 7 organizata të shoqërisë civile...


Tiranë, 31 mars 2015
Zyra lokale e Microsoft Albania dhe IPSED, organizuan një takim me temë:
Microsoft NGO Connection Day - “Roli i Teknologjisë në Zhvillimin e Komunitetit”, i cili i kushtohet organizatave të shoqërisë civile duke u mundësuar akses në teknologji të Informacionit dhe Komunikimit nëpërmjet produkteve të Microsoft software dhe licensave.
I ftuar në këtë takim ishte edhe Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Z. Andi Kananaj, i cili foli mbi teknologjinë në shërbim të komunitetit dhe zhvillimit shoqëror...

Shkodër, 31 mars 2015
Shkodra ishte destinacioni i rradhës në procesin e konsultimit me Organizatat e Shoqërisë Civile në 12 qarqet e Shqipërisë për diskutimin e draftit final të projektligjit “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile”...

Tiranë, 17 mars 2015
Në sallën e madhe të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, nisi në Tiranë procesi i konsultimit të Draftit final për projektligjin "Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile". Ky proces konsultimi udhëhiqet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim të ngushtë me AMSHC-në dhe...

Tiranë, 17 mars 2015
AMSHC me përfaqësuesin e saj Z. Alkent Shehaj mori pjesë në takimin trajnues, ku Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale së bashku me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë kanë zhvilluar me rreth 200 përfaqësues të institucioneve shtetërore qendrore dhe të varësisë për t’i trajnuar në lidhje me detyrimet e parashikuara në Ligjin për të Drejtën e Informimit...

Tiranë, 16 mars 2015
AMSHC me anë të përfaqësuesit të saj z. Kastriot Tota, mori pjesë në konferencën "24 VJET PARTNERITET STRATEGJIK - Marrëdhëniet Shqiptaro-Amerikane ndër vite", të organizuar nga Albanian Policy Center, ku ishin të pranishëm shumë personalitete nga jeta publike në vend...

Tiranë, 12 mars 2015
AMSHC me anë të përfaqësuesit të saj z. Erion Banushi, mori pjesë në workshop-in për plotësimin e matricës së monitorimit të Udhëzuesit për mbështetjen nga BE të Shoqërisë Civile për periudhën 2014-2020.
Qëllimi i workshopit ishte diskutimi lidhur me plotësimin e Udhëzuesit me treguesit e targetuar në nivel kombëtar. ...

Tiranë, 06 mars 2015
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në bashkëpunim me Institutin për Zhvillim dhe Bashkëpunim, si dhe Friedrich Ebert Stiftung organizuan sot më 6 mars 2015, tek Tirana Times Library, takimin për lanchimin e Observatorit të Bashkëpunimit Rajonal në vendet e Ballkanit Perëndimor – "ORI"...


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së