Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.Projekt/Manual për pjesëmarrjen
e publikut në vendimarrje

Kuvendi i Shqipërisë, nisur nga parimi se pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është një element thelbësor për çdo sistem politik transparent, të përgjegjshëm dhe demokratik, hartoi dhe prezantoi një projekt/manual me qëllim nxitjen dhe sigurimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin legjislativ dhe mbikëqyrës të Kuvendit.


Ftesë për rritjen e bashkëpunimit midis AMSHC-së,
Bashkisë së Tiranës dhe organizatave të shoqërisë civile
Për të konfirmuar elektronikisht pjesëmarrjen tuaj në këtë takim,
ju lutemi plotësoni formularin për regjistrim këtu

Tiranë, 10 korrik 2015
Më 10 korrik 2015, në ambientet e ABA Business Center, Tiranë, një përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) mori pjesë në konsultimin rreth formës së përgjithshme të programit të asistencës financiare të para-aderimit në BE, për vitin 2015, të organizuar nga zyra e BE-së në Tiranë, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë si dhe...

Durrës, 22 qershor 2015
Dy përfaqësues të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), Znj. Leonida Hasa, Përgjegjëse e Sektorit të Financës dhe Kontrollit të Brendshëm dhe Z. Ferhat Aga, Specialist në Sektorin e Administrimit të Programeve të Granteve dhe Zhvillimit Rajonal, morën pjesë në një workshop të organizuar në Durrës nga Departamenti për Riintegrimin...

Tiranë, 11 - 12 qershor 2015
Më datat 11 dhe 12 qershor 2015, në Hotel "Tirana International", dy përfaqësues të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile morën pjesë në një konferencë të organizuar nga Zyra e Projektit TACSO, Shqipëri...

Tiranë, 4 qershor 2015
Agjencia për Mbështetjen e Shoqerise Civile (AMSHC) organizoi në Hotel "Mondial" trajnimin e OJF-ve, me temë “Për një Raportim të Suksesshëm Përshkrues dhe Financiar”...

Pogradec, 2 - 4 qershor 2015
Dy përfaqësues të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) morën pjesë në një trajnim tre ditor me temë "Media dhe Marrëdhënia me Publikun për OSHC-të", organizuar nga Zyra e TACSO Albania, në Pogradec...

Beograd (Serbi), 2 - 3 Qershor 2015
Në Forumin e 5-të të Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor, i mbajtur në datat 2 dhe 3 qershor 2015 në Beograd, pjesëmarrësit pohuan se përkundër disa sfidave, perspektiva e antarësimit në BE do të ketë ndikim të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor.
Kjo u theksua gjatë katër sesioneve tematike të diskutimeve me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) nga Shqipëria, Bosnja-Hercegovina,...

Tiranë, 20 maj 2015
U zhvillua në Tiranë takimi i shtatë i "Grupit Teknik të Punës" për një mjedis mundësues për shoqërinë civile në Shqipëri.
Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga Kryeministria, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministria e Integrimit Evropian.
Në takim u diskutuan dhe u morën parasysh rekomandimet e propozuara nga ministritë e linjës si edhe nga OJF-të pjesemarrëse...

Shpërndaje:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së