Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)

PUBLIKOHEN KONTRATAT E AKORDUARA TË GRANTIT – Shtator 2019

Burimi i financimit:
IPA 2015 Action Programme for Albania, 2015/038715.02

Grante të akorduara nën thirrje për propozime EuropeAid/161968/ID/ACT/AL "Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për Zbatimin e Aksioneve për Ndërtimin e Kapaciteteve për Rritjen e Politikave të Dialogut dhe Ndërgjegjësimin mbi Procesin e Integrimit Evropian", botuar në 14.1.2019NJOFTIM


WORLD VISION ALBANIA dhe SOUTH EAST EUROPEAN YOUTH NETWORK


SESIONE INFORMUESE PËR THIRRJE PËR PROJEKTE

Projekti "Të rinjtë për të drejtat e Njeriut në Shqipëri"


World Vision në bashkëpunim me SEEYN në kuadër të projekti “Të rinjtë për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri” me bashkëfinancim të Bashkimit Evropian do të zhvillojnë sesione informuese në disa qytete të Shqipëri për të të gjitha organizatat e interesuara për të marrë pjesë ne Thirrjen e Dytë për Projekt Propozime.

Sesionet informuese kanë si qëllim që të informojnë aplikantët potencialë të skemës së nën-grantimit me qëllim qartësimin e çështjeve, problemeve të rëndësishme që lidhen Thirrjen e Dytë për Projekt Propozime.

Më poshtë gjeni datat, orën, vendin ku do të zhvillohen këto takime në 5 qytete të Shqipërisë si dhe agjendat përkatëse:
  • Shkodër: datë 14 tetor 2019, ora 09:15 - 13:15 [Agjenda]
  • Tiranë: datë 15 tetor 2019, ora 09:15 - 13:15 [Agjenda]
  • Vlorë: datë 16 tetor 2019, ora 09:15 - 13:15 [Agjenda]
  • Lezhë: datë 17 tetor 2019, ora 09:15 - 13:15 [Agjenda]
  • Korçë: datë 18 tetor 2019, ora 09:15 - 13:15 [Agjenda]

 

Të gjithë të interesuarit janë të ftuar të marrin pjesë në takimet e Sesioneve Informuese.


Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni linkun e mëposhtëm:
https://www.worldvision.al/sesione-informuese-projekti-te-rinjte-te-drejtat-e-njeriut-ne-shqiperi


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së