Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.Projekt/Manual për pjesëmarrjen
e publikut në vendimarrje

Kuvendi i Shqipërisë, nisur nga parimi se pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është një element thelbësor për çdo sistem politik transparent, të përgjegjshëm dhe demokratik, hartoi dhe prezantoi një projekt/manual me qëllim nxitjen dhe sigurimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin legjislativ dhe mbikëqyrës të Kuvendit.KËSHILLI KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE

NJOFTIM

Datë 20 maj 2016


Ju falenderojmë për interesimin dhe pjesëmarrjen tuaj të gjerë në kuadër të votimit online për kandidatët e përfaqësuesve të Shoqërisë Civile për Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC).

Për momentin jemi në procesin e verifikimit të votave.

Ju bëjmë të ditur, se të gjithë kandidatët e shpallur fitues do të njoftohen me mesazh elektronik në adresat përkatëse e-mail të paraqitura në dokumentacionet e dërguara më parë.

Faleminderit për bashkëpunimin.

***

ANNOUNCEMENT

Tirana, 20 May 2016


We would like to thank you for the interest and the wide participation in the framework of online voting for candidates for National Council of Civil Society (NCCS).

We are currently in the process of verification of the votes.

We inform you that all of the winning candidates will be notified by e-mail to the corresponding e-mail addresses provided in the documents submitted earlier.

Thank you.
Më datë 4.5.2016 procesi i votimit online është mbyllur.
On May 4, 2016 the online voting process is closed.

Lista me kandidatët e votuar online

THIRRJE NR. 9 PËR PROJEKTE
(22 shkurt – 25 mars 2016)

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF- të e interesuara për projekte.

Për më shumë »
Shpërndaje:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së