Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

KËSHILLI KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE
Përbërja e Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC)

Znj. Xhulieta Kërtusha
Kryetare
Ministre e Mirëqeniës Sociale dhe Rinisë

Përfaqësuesit e institucioneve publike:
Z. Engjëll Agaçi
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave
Në mungesë, Znj. Majlinda Dhuka, Zëvendës Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Ministrave
Z. Eridian Salianji
Anëtar
ZëvendësMinistër i Drejtësisë
Z. Ilir Marko
Anëtar
ZëvendësMinistër i Punëve të Brendshme
Znj. Eralda Çani
Anëtare
ZëvendësMinistër i Integrimit Evropian
Znj. Gelardina Prodani
Anëtare
Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave
Z. Argent Alltari
Anëtar
Drejtor i Kabinetit,i Ministria e Mjedisit
Z. Klodian Rjepaj
Anëtar
ZëvendësMinistër i Shëndetësisë
Znj. Nora Malaj
Anëtare
ZëvendësMinistër i Arsimit dhe Sportit
Z. Zef Çuni
Anëtar
ZëvendësMinistër i Kulturës
Znj. Anisa Gjika
Anëtare
Koordinator,Ministrii Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike
Znj. Rovena Voda
Anëtare
Drejtor Kabineti, Ministrii Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin
Z. Adrian Thano
Anëtar
Kryetar i Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile
Në mungesë, Znj. Kozara Kati

Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile
Z. Ali Coka
Anëtar
Shoqata e Hortikultures Organike - Bioplant Albania
Z. Altin Hazizaj
Anëtar
Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA)
Znj. Artemisi Shehu
Anëtar
Qendra Jonathan
Z. Blendi Dibra
Anëtar
Qendra Intelektulet e Rinj, Shpresë
Znj. Emanuela Zaimi
Anëtar
Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA)
Z. Ergys Gezka
Anëtar
Qendra URA
Znj. Erisa Lame
Anëtar
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim
Znj. Iris Luarasi
Anëtar
Qendra "Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza"
Z. Luan Ahmetaj
Anëtar
Instituti MedAlb
Znj. Afërdita Seiti
Anëtar
Shoqata "Ndihmoni Jetën"
Znj. Mirela Koçi
Anëtar
AULEDA - Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal Vlorë
Z. Vladimir Thano
Anëtar
Përtej Barrierave
Znj. Zana Vokopola
Anëtar
Shoqata e Kerkimeve Urbane (SHKU)

Përfaqësues nga Komuniteti i Biznesit
Z. Genc Boga
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit Ekonomik Kombëtar
Në mungesë, Znj. Elona Varfi


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së