Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civileBibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
KËSHILLI KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE
Përbërja e Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC)

Znj. Ogerta Manastirliu
Kryetare e Këshillit
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


Z. Blendi Dibra
ZëvendësKryetar i Këshillit
Qendra Intelektulet e Rinj, Shpresë

Përfaqësuesit e institucioneve publike:
Znj. Merita Xhafa
Anëtare
Drejtore e Përgjithshme - Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Z. Engjëll Agaçi
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave
Në mungesë, Znj. Majlinda Dhuka, Zëvendës Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Ministrave
Znj. Daniel Pirushi
Anëtare
Këshilltare e Ministrit - Ministria e Kulturës
Në mungesë, Z. Sofjan Jaupaj, Këshilltar i Ministrit - Ministria e Kulturës
Znj. Elira Kokona
Anëtare
Sekretare e Përgjithshme - Ministria e Drejtësisë
Në mungesë, Znj. Andia Dragoj
Znj. Odeta Barbullushi
Anëtare
Drejtore e Kabinetit - Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Z. Arben Beqiraj
Anëtar
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Z. Adrian Thano
Anëtar
Kryetar i Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile
Në mungesë, Znj. Kozara Kati
Z. Hajrulla Çeku
Anëtar
Zëvendësministër i Turizmit dhe Mjedisit
Znj. Alma Baze
Anëtare
Drejtore e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Turizmit - Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
...
Anëtar
...
Anëtar
...
Anëtar

Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile
Z. Ali Coka
Anëtar
Shoqata e Hortikultures Organike - Bioplant Albania
Z. Altin Hazizaj
Anëtar
Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA)
Znj. Artemisi Shehu
Anëtare
Qendra Jonathan
Znj. Arta Dyrmishi
Anëtare
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim
Znj. Emanuela Zaimi
Anëtare
Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA)
Z. Ergys Gezka
Anëtar
Qendra URA
Znj. Iris Luarasi
Anëtare
Qendra "Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza"
Z. Luan Ahmetaj
Anëtar
Instituti MedAlb
Znj. Afërdita Seiti
Anëtare
Shoqata "Ndihmoni Jetën"
Znj. Mirela Koçi
Anëtare
AULEDA - Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal Vlorë
Z. Vladimir Thano
Anëtar
Përtej Barrierave
Znj. Zana Vokopola
Anëtare
Shoqata e Kerkimeve Urbane (SHKU)

Përfaqësues nga Komuniteti i Biznesit
Z. Genc Boga
Anëtar
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit Ekonomik Kombëtar
Në mungesë, Znj. Elona Varfi


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së