Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
Bordi Mbikqyrës i AMSHC-së
Adrian Thano
Kryetar i Bordit Mbikqyrës
Majlinda Dhuka
Nënkryetare e Bordit Mbikqyrës
Alban Dudushi
Anëtar
Oltjon Muzaka
Anëtar
Aldo Merkoçi
Anëtar
Endri Fuga
Anëtar
Gelardina Prodani
Anëtare
Ismail Ademi
Anëtar
Kozara Kati
Anëtare


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së