Albanian...
Lista e Projekteve Fituese të Thirrjes së Katërt

Bordi Mbikëqyrës i AMSHC-së, i mbledhur sot, më 02 Prill 2013, shpalli projektet e mëposhtme fituese, së bashku me shumat përkatëse, të cilat janë të panegociueshme.

OJF-të, projektet e të cilave janë shpallur fituese në listën e mëposhtme, kanë pesë (5) ditë kohë për të konfirmuar vullnetin e tyre për lidhjen e kontratës me AMSHC-në. Pas këtij afati do të merret i mirëqenë fakti se ato nuk kanë interes për të lidhur kontratën dhe shumat përkatëse do t'u kalojnë projekteve të renditura më poshtë.

DOKUMENTE TË RËNDËSISHME PËR THIRRJEN NR. 4!
Dokumente të cilat mund t'i shkarkoni:
Formulari i Aplikimit
Kontrata-Tip
Raporti Përshkrues
Formulari i Kalendarit Përfundimtar të Aktiviteteve
Formulari i Kalendarit të Aktiviteteve të Periudhës Afatmesme
Pasqyra Financiare
Udhëzim për Raportimin dhe Monitorimin Financiar
Formulari i Kritereve të Vlerësimit të Projekt-Propozimeve të Plota
Tirana, 12 November 2013
In his meeting with the Executive Director of the ASCS, Mr. Bertolini, responsible for civil society in this department, informed Mr. Bobrati about the seven-year strategic plan of the Department, as well as its main objectives...

Tirana, 10 June 2013
Partners Albania, Center for Change and Conflict Management, in cooperation with the Olof Palme International Center and the support of SIDA, held at Hotel Tirana International, the regional conference "The role of civil society and citizens in policy making...

Brussels, 15 - 16 May 2013
At this meeting, organized by the Directorate General for Enlargement of the European Commission, was also invited the Executive Director of the ASCS Rudi Bobrati, in regard to consultations on the drafting of the guidelines for the EU's support for civil society...

Ankara, 27-28 March 2013
The Executive Director of the ASCS, Rudi Bobrati, took part in an international conference on Civil Society, at the invitation of the Department of Associations of the Ministry of Interior of the Republic of Turkey, which was also the organizer of this conference.

Tirana, 05 March 2013
Following the introduction a few days ago in Tirana, of the EC Project – Support to the Government of Albania’s participation in Community Programmes organized in familiarizing Albanian public on citizenship and cultural programme, the Executive Director of the ASCS, Rudi Bobrati accompanied by the Head of the Department for Development of Programs, International Cooperation and Communication Isak Bilalli, received Mr. Maksymilian Fras,...

Tirana, 27 February 2013
In the wake of current cooperation, today, the Executive Director Mr. Bobrati accompanied by the Head of the Department for Development of Programs, International Cooperation and Communication Mr. Isaac Bilalli, received the new Head for Democratization Department of the OSCE Mission in Tirana, Ms. Claudia Vollmer.

Tirana, 20 February 2013
Today, the First Lady of the country, Odeta Nishani, held a meeting at the Presidential Offices with the Executive Director of the Agency for the Support of Civil Society, Rudi Bobrati.
Mr. Bobrati, after thanking Mrs. Nishani for her kind invitation, made a presentation ...


VERY IMPORTANT!
Basic Documents that can be downloaded:
Decision on the Approval of the Regulation on the Procedures of Financing with Grants
Concept-Ideas Form (Third Call)
Aplication Form (Third Call)
Assesment Criteria Form of the Completed Project–Proposals (Third Call)
Contract-Tamplate (Third Call)
Descriptive Report (integral part of the Contract)
Form of the Calendar of the Final Activities (integral part of the Contract)
Form of the Calendar of midterm Activities (integral part of the Contract)
Financial Statement (integral part of the Contract)
Guidelines for Financial Reporting and Monitoring
Funding Documents for Individual Support (under construction)


Contact Information

Rruga: "Abdi Toptani" Nr. 4, Kati 4, Tiranë.
(ish Ministria e Transporteve)
Tel: + 355 4 2235569
Tel/Fax: + 355 4 2235572
E-mail: info@amshc.gov.al
(Albanian)

This page is hosted by The National Agency
for Information Society (NAIS)
E-mail service for the ASCS's staff
Loading...