Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
DITAR / NEWSLETTER

  VITI 2019

 • 23.01.2020 - Nr. 24 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 09.10.2019 - Nr. 23 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 12.07.2019 - Nr. 22 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 23.04.2019 - Nr. 21 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]


  VITI 2018

 • 10.01.2019 - Nr. 20 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 09.10.2018 - Nr. 19 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 18.07.2018 - Nr. 18 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 18.04.2018 - Nr. 17 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]


  VITI 2017

 • 11.01.2018 - Nr. 16 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 13.10.2017 - Nr. 15 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 07.07.2017 - Nr. 14 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 12.04.2017 - Nr. 13 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]


  VITI 2016

 • 06.01.2017 - Nr. 12 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 14.10.2016 - Nr. 11 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 20.07.2016 - Nr. 10 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 14.01.2016 - Nr. 9 - DITAR / NEWSLETTER [shqip] / [english]
  VITI 2014

 • 26.11.2014 - Nr. 3 - Përditësim nga AMSHC / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 20.10.2014 - Nr. 2 - Përditësim nga AMSHC / NEWSLETTER [shqip] / [english]
 • 17.06.2014 - Nr. 1 - Përditësim nga AMSHC / NEWSLETTER [shqip] / [english]

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së