Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIME Datë 26.05.2014

Z. Andi Kananaj zgjidhet Drejtor Ekzekutiv i AMSHC-së

Bordi Mbikqyrës i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në mbledhjen e datës 26.05.2014 zgjodhi me shumicë votash z. Andi Kananaj, Drejtor Ekzekutiv të AMSHC-së.Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së