Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIME Datë 17.11.2014

AMSHC propozon krijimin e një Fondi të Përbashkët me donatorët e tjerë për mbështetjen e projekteve të përbashkëta me rëndësi strategjike për vendin

Në 17 nëntor 2014, Bordi Mbikëqyrës i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile mbajti mbledhjen e radhës, ku krahas problemeve të tjera lidhur me punën e AMSHC-se, Bordi diskutoi edhe një çështje mjaft të rëndësishme lidhur me shpërndarjen e fondeve në mbështetje të nismave strategjike të shoqërisë civile në dobi të komunitetit.

Anëtaret e Bordit diskutuan rreth fushave dhe procedurave të financimit të projekteve në tërësi dhe ndër të tjera ata propozuan krijimin e një fondi të përbashkët me donatorët e tjerë që operojnë në vendin tonë. Më konkretisht u propozua që të caktohet shuma prej 20% të fondit total të grantit si pjesë përbërëse e fondit të përbashkët me donatorët e tjerë, për të financuar projekte të mëdha me rëndësi strategjike për vendin.

Në këtë takim u propozua, gjithashtu, që në bashkëpunim me donatorët e tjerë, të përcaktohen fushat për të cilat kërkohet të bashkëpunohet si dhe roli që do të ketë AMSHC–ja në shpërndarjen e fondit të përbashkët, për mënyrën dhe rregullat që duhet të përdoren për financimin e projekteve të përbashkëta.

Disa anëtare të Bordit propozuan gjithashtu, që AMSHC-ja, e përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv së bashku me një përfaqësues të Bordit Mbikëqyrës, të zhvillojnë takime intensive me secilin prej donatorëve ku të bien dakord për krijimin e këtij fondi të përbashkët duke identifikuar dhe profilet e interesit të donatorëve në funksion të një projekti të përbashkët madhor gjatë vitit 2015 si dhe të synohet vazhdimësia për 2016-ën e në vazhdim.

Si përfundim, u vendos që 20% e fondit të grantit të AMSHC-së të jetë pjesë e fondit të përbashkët dhe të shkojë për financimin e projekteve strategjike të cilët do të financohen edhe nga donatorët e tjerë që operojnë në vendin tonë.

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së