Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIME Datë 29.10.2014

Ftesë për pjesëmarrje në takimin: "Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik" në qytetet Lezhë dhe Shkodër

Në vijim të takimeve konsultative me shoqërinë civile, me synim bashkëpunimin e frytshëm dhe të suksesshëm ndërmjet AMSHC-së dhe Shoqatës/Institucionit tuaj, Ju ftojmë të merrni pjesë në takimin: "Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik", që do të zhvillohet në datat 5 dhe 6 nëntor 2014, përkatësisht në qytetin e Lezhës dhe Shkodrës.

Në kuadër të hartimit të Strategjisë Afatmesme dhe Afatgjatë në funksion të përmbushjes së misionit të saj, AMSHC-ja është duke mbledhur informacione dhe shkëmbyer opinione me aktorë dhe faktorë të ndryshëm që veprojnë në fushën e shoqërisë civile si OJF, nisma qytetare, institucione akademike, qëndra kërkimore, fondacione dhe partnerë.

Duke vlerësuar rëndësinë që kanë informacioni, ekspertiza dhe opinionet tuaja, AMSHC-ja ju fton të bëheni pjesë e procesit konsultativ që do të realizohet me shoqërinë civile, në takimin e organizuar për këtë qëllim.

Takimi zhvillohet në:

LEZHË
  Data: 5 nëntor 2014
  Ora:  12:00
  Vendi: Salla "At Gjergj Fishta", Biblioteka e qytetit, Lezhë

SHKODËR
  Data: 6 nëntor 2014
  Ora:  12:00
  Vendi: Biblioteka "Marin Barleti", Shkodër


OJF-të e zonave respektive do të kenë mundësi të japin kontributin e tyre për hartimin e Strategjisë afatmesëm dhe afatgjatë sa më gjithëpërfshirëse si dhe identifikimin e fushave prioritare për ndërhyrje.

Për të lehtësuar dhënien e opinioneve tuaja, ju paraqesim paraprakisht formularin e pyetësorit, pikat e të cilit do të jenë pjesë e diskutimit në aktivitet.
Shkarkoni këtu Formularin e Pyetësorit

Në pamundësi të pjesëmarrjes suaj në takim, ju lutemi ta plotësoni pyetësorin dhe ta dërgoni me e-mail në adresën info@amshc.gov.al

Në datat 7, 8, 9 tetor 2014, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) zhvilloi takime konsultative me shoqërinë civile në Vlorë, Pogradec dhe Tiranë nën moton: "Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik". Për më shumë mbi këto aktivitete klikoni këtu.


Ju mirëpresimJu ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së