Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
NJOFTIME Datë 27.02.2015

Nis procesi i konsultimit të Draftit final për projektligjin
"PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE"

Shkarkoni paketën e plotë lidhur me draftligjin "Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile", të aprovuar nga GLA, si më poshtë:
 1. Draftligji "Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile";
 2. Platforma e Konsultimeve;
 3. Draftrelacioni "Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile";


Kalendari i konsultimeve:
 1. TIRANË
  Datë: 17 mars 2015
  Ora: 10:00
  Vendi: Salla e madhe, tek Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
  Adresa: Rr. e Kavajës, 1001, Tiranë
 2. ELBASAN
  Datë: 24 mars 2015
  Ora: 10:30
  Vendi: Shoqata "Tjetër Vizion"
  Adresa: Lagja "Aqif Pasha", Rr. "Ali Arapi", Nr. 19, Elbasan
 3. VLORË
  Datë: 27 mars 2015
  Ora: 12:00
  Vendi: Pallati i Kulturës Labëria, Vlorë
  Adresa: L. Pavarësia, Vlorë
 4. SHKODËR
  Datë: 31 mars 2015
  Ora: 09:30
  Vendi: Qendra Rinore Arka
  Adresa: Rr. Gjuhadol, 27, Shkodër
 5. GJIROKASTËR
  Datë: 3 prill 2015
  Ora: 12:30
  Vendi: Qendra Kulturore e Fëmijëve "Fato Berberi"
  Adresa: Poshtë Sheshit të Cercizit, Pazar, Gjirokastër
 6. KORÇË
  Datë: 10 prill 2015
  Ora: 12:00
  Vendi: Biblioteka, pranë pedonales, Korçë


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së