Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIME Datë 27.02.2015

Nis procesi i konsultimit të Draftit final për projektligjin
"PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE"

Shkarkoni paketën e plotë lidhur me draftligjin "Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile", të aprovuar nga GLA, si më poshtë:
 1. Draftligji "Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile";
 2. Platforma e Konsultimeve;
 3. Draftrelacioni "Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile";


Kalendari i konsultimeve:
 1. TIRANË
  Datë: 17 mars 2015
  Ora: 10:00
  Vendi: Salla e madhe, tek Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
  Adresa: Rr. e Kavajës, 1001, Tiranë
 2. ELBASAN
  Datë: 24 mars 2015
  Ora: 10:30
  Vendi: Shoqata "Tjetër Vizion"
  Adresa: Lagja "Aqif Pasha", Rr. "Ali Arapi", Nr. 19, Elbasan
 3. VLORË
  Datë: 27 mars 2015
  Ora: 12:00
  Vendi: Pallati i Kulturës Labëria, Vlorë
  Adresa: L. Pavarësia, Vlorë
 4. SHKODËR
  Datë: 31 mars 2015
  Ora: 09:30
  Vendi: Qendra Rinore Arka
  Adresa: Rr. Gjuhadol, 27, Shkodër
 5. GJIROKASTËR
  Datë: 3 prill 2015
  Ora: 12:30
  Vendi: Qendra Kulturore e Fëmijëve "Fato Berberi"
  Adresa: Poshtë Sheshit të Cercizit, Pazar, Gjirokastër
 6. KORÇË
  Datë: 10 prill 2015
  Ora: 12:00
  Vendi: Biblioteka, pranë pedonales, Korçë

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së