Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIME Datë 27.08.2015

Ftesë për rritjen e bashkëpunimit midis AMSHC-së, Bashkisë së Tiranës dhe organizatave të shoqërisë civile
Në kuadër të rritjes së bashkëpunimit midis autoriteteve të qeverisjes vendore dhe organizatave jofitimprurese, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) organizon një takim të hapur dhe fton organizatat jo-fitimprurëse që kanë në fokus fushat e Rinisë, Mjedisit si dhe ato që promovojnë Vullnetarizmin.

Ky takim ka për qëllim të rrisë nivelin e bashkëpunimit, nëpërmjet diskutimit të drejtpërdrejtë të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Z. Erion Veliaj dhe Drejtorit Ekzekutiv të AMSHC-së, Z. Andi Kananaj me të gjithë përfaqësuesit e organizatave të interesuara në fushat e sipërpërmendura.

Takimi do të zhvillohet ditën e hënë, datë 31 gusht 2015, ora 10:00, në ambjentet e Bashkisë së Tiranës.

Ju mirëpresim

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së