Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

NJOFTIME Datë 27.08.2015

Ftesë për rritjen e bashkëpunimit midis AMSHC-së, Bashkisë së Tiranës dhe organizatave të shoqërisë civile
Në kuadër të rritjes së bashkëpunimit midis autoriteteve të qeverisjes vendore dhe organizatave jofitimprurese, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) organizon një takim të hapur dhe fton organizatat jo-fitimprurëse që kanë në fokus fushat e Rinisë, Mjedisit si dhe ato që promovojnë Vullnetarizmin.

Ky takim ka për qëllim të rrisë nivelin e bashkëpunimit, nëpërmjet diskutimit të drejtpërdrejtë të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Z. Erion Veliaj dhe Drejtorit Ekzekutiv të AMSHC-së, Z. Andi Kananaj me të gjithë përfaqësuesit e organizatave të interesuara në fushat e sipërpërmendura.

Takimi do të zhvillohet ditën e hënë, datë 31 gusht 2015, ora 10:00, në ambjentet e Bashkisë së Tiranës.

Ju mirëpresim


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së