Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
Raporte Vjetore të Veprimtarisë


Raporti i Zgjeruar Vjetor 2016

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2016

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2015

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2015

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2014

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2014

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2012

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2012

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2011

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2011

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2010

Organizimi dhe funksionimi i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe financimi i organizatave jo-fitimprurëse në Shqipëri për vitin 2010

Lexo më shumë


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së