Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Raporte Vjetore të Veprimtarisë


Raporti i Zgjeruar Vjetor 2019

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2019

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2018

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2018

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2017

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2017

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2016

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2016

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2015

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2015

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2014

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2014

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2012

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2012

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2011

Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2011

Lexo më shumë
Raporti i Zgjeruar Vjetor 2010

Organizimi dhe funksionimi i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe financimi i organizatave jo-fitimprurëse në Shqipëri për vitin 2010

Lexo më shumë

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së