Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Regjistrohuni në "Bazën e të Dhënave të OJF-ve të regjistruara në AMSHC"

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) i fton përfaqësuesit e OJF-ve që veprojnë në Shqipëri për të regjistruar të dhënat e OJF-së në "Bazën e të Dhënave të OJF-ve të regjistruara në AMSHC".

Këto të dhëna do të regjistrohen dhe publikohen në faqen zyrtare www.amshc.gov.al të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC).

Ky do të ishte një rast i mirë publiciteti për ju, por edhe për të na dhënë mundësinë t'ju informojmë për çdo thirrje për shprehje interesi të organizuar nga AMSHC-ja.

Ju lutemi na dërgoni me e-mail në adresën tonë të dhënat e organizatës si më poshtë:
 • Emri i OJF-së:
 • Numri NIPT:
  (sipas çertifikatës së regjistrimit, lëshuar nga autoritetet tatimore)
 • Fusha e veprimtarisë:
  (sipas Statutit)
 • Adresa e selisë:
 • Personi i Kontaktit:
 • Numri i Telefonit, Celularit:
 • Adresa E-mail:
 • Adresa Website (nëse ka):
Këto të dhëna mund t'i përditësoni duke na shkruar përsëri në adresën e-mail të lartpërmendur.


Klikoni linkun e mëposhtëm për të parë OJF-të e tjera të listuara tashmë në faqen e AMSHC-së: http://www.amshc.gov.al/ojf

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së