Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
Regjistrohuni në "Bazën e të Dhënave të OJF-ve të regjistruara në AMSHC"

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) i fton përfaqësuesit e OJF-ve që veprojnë në Shqipëri për të regjistruar të dhënat e OJF-së në "Bazën e të Dhënave të OJF-ve të regjistruara në AMSHC".

Këto të dhëna do të regjistrohen dhe publikohen në faqen zyrtare www.amshc.gov.al të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC).

Ky do të ishte një rast i mirë publiciteti për ju, por edhe për të na dhënë mundësinë t'ju informojmë për çdo thirrje për shprehje interesi të organizuar nga AMSHC-ja.

Ju lutemi na dërgoni me e-mail në adresën tonë të dhënat e organizatës si më poshtë:
 • Emri i OJF-së:
 • Numri NIPT:
  (sipas çertifikatës së regjistrimit, lëshuar nga autoritetet tatimore)
 • Fusha e veprimtarisë:
  (sipas Statutit)
 • Adresa e selisë:
 • Personi i Kontaktit:
 • Numri i Telefonit, Celularit:
 • Adresa E-mail:
 • Adresa Website (nëse ka):
Këto të dhëna mund t'i përditësoni duke na shkruar përsëri në adresën e-mail të lartpërmendur.


Klikoni linkun e mëposhtëm për të parë OJF-të e tjera të listuara tashmë në faqen e AMSHC-së: http://www.amshc.gov.al/ojf


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së