Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Stafi i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)

Andi Kananaj
Drejtor Ekzekutiv
E-Mail: Andi.Kananaj@amshc.gov.al
Orjentila Paluca
Sekretare e Drejtorit Ekzekutiv
E-Mail: Orjentila.Paluca@amshc.gov.al

Sektori i Administrimit të Programeve të Granteve dhe Zhvillimit Rajonal
Desareta Lameborshi
Përgjegjëse e Sektorit - Grantet Strategjike dhe Zhvillimi Rajonal
E-Mail: Desareta.Lameborshi@amshc.gov.al
Ferhat Aga
Specialist - Grantet e Zhvillimit të Shoqërisë Civile
E-Mail: Ferhat.Aga@amshc.gov.al
Kastriot Tota
Specialist - Grantet e Zhvillimit të Filantropisë dhe të Komunitetit
E-Mail: Kastriot.Tota@amshc.gov.al

Sektori i Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit
Erion Banushi
Përgjegjës i Sektorit - Zhvillimi i Projekteve
E-Mail: Erion.Banushi@amshc.gov.al
Mimoza Çorbaxhi
Specialiste - Zhvillimi i Projekteve
E-Mail: Mimoza.Corbaxhi@amshc.gov.al
Aida Zeneli (Sulaj)
Specialiste - Bashkëpunimi Ndërkombëtar
E-Mail: Aida.Zeneli@amshc.gov.al
...
Specialist - Informimi, Publikimi, Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

Sektori i Financës dhe Kontrolli i Brendshëm
Leonida Hasa
Përgjegjëse e Sektorit - Monitorimi Financiar i Granteve
E-Mail: Leonida.Hasa@amshc.gov.al
Alkent Shehaj
Inspektor
E-Mail: Alkent.Shehaj@amshc.gov.al
Redion Gjata
Specialist - Financa
E-Mail: Redion.Gjata@amshc.gov.al
Agim Tato
Magazinier
E-Mail: Agim.Tato@amshc.gov.al

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së