Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
Stafi i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)

Andi Kananaj
Drejtor Ekzekutiv
E-Mail: Andi.Kananaj@amshc.gov.al
Yllka Demollari
Sekretare e Drejtorit Ekzekutiv
E-Mail: Yllka.Demollari@amshc.gov.al

Sektori i Administrimit të Programeve të Granteve dhe Zhvillimit Rajonal
Desareta Lameborshi
Përgjegjëse e Sektorit - Grantet Strategjike dhe Zhvillimi Rajonal
E-Mail: Desareta.Lameborshi@amshc.gov.al
Ferhat Aga
Specialist - Grantet e Zhvillimit të Shoqërisë Civile
E-Mail: Ferhat.Aga@amshc.gov.al
Kastriot Tota
Specialist - Grantet e Zhvillimit të Filantropisë dhe të Komunitetit
E-Mail: Kastriot.Tota@amshc.gov.al

Sektori i Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit
Erion Banushi
Përgjegjës i Sektorit - Zhvillimi i Projekteve
E-Mail: Erion.Banushi@amshc.gov.al
Mimoza Çorbaxhi
Specialiste - Zhvillimi i Projekteve
E-Mail: Mimoza.Corbaxhi@amshc.gov.al
...
Specialist - Bashkëpunimi Ndërkombëtar
Andi Luga
Specialist - Informimi, Publikimi, Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit
E-Mail: Andi.Luga@amshc.gov.al

Sektori i Financës dhe Kontrolli i Brendshëm
Leonida Hasa
Përgjegjëse e Sektorit - Monitorimi Financiar i Granteve
E-Mail: Leonida.Hasa@amshc.gov.al
Alkent Shehaj
Inspektor
E-Mail: Alkent.Shehaj@amshc.gov.al
Makbule Meta
Specialist - Financa
E-Mail: Makbule.Meta@amshc.gov.al
Agim Tato
Magazinier
E-Mail: Agim.Tato@amshc.gov.al


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së