Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

Stafi i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)

Andi Kananaj
Drejtor Ekzekutiv
Yllka Demollari
Sekretare e Drejtorit Ekzekutiv


Mikela Kakeli
Specialist - Marrëdhëniet me Jashtë të KKSHC-së
Ermela Bektic
Specialist - Draftimi dhe Përgatitja e Materialeve
Altin Mjolli
Specialist - Arkivim dhe Komunikim

Sektori i Administrimit të Programeve të Granteve dhe Zhvillimit Rajonal
Desareta Lameborshi
Përgjegjëse e Sektorit - Grantet Strategjike dhe Zhvillimi Rajonal
Ferhat Aga
Specialist - Grantet e Zhvillimit të Shoqërisë Civile
Kastriot Tota
Specialist - Grantet e Zhvillimit të Filantropisë dhe të Komunitetit

Sektori i Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit
Erion Banushi
Përgjegjës i Sektorit - Zhvillimi i Projekteve
Mimoza Çorbaxhi
Specialiste - Zhvillimi i Projekteve
...
Specialist - Bashkëpunimi Ndërkombëtar
Andi Luga
Specialist - Informimi, Publikimi, Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

Sektori i Financës dhe Kontrolli i Brendshëm
Leonida Hasa
Përgjegjëse e Sektorit - Monitorimi Financiar i Granteve
Alkent Shehaj
Inspektor
Makbule Meta
Specialist - Financa
Agim Tato
Magazinier


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së