INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
THIRRJE PËR PROJEKTE
 • THIRRJE NR. 14 PËR PROJEKTE
  (19 prill- 20 maj 2021)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 13 PËR PROJEKTE
  (22 qershor – 23 korrik 2020)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 12 PËR PROJEKTE
  (28 shkurt - 1 prill 2019)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 11 PËR PROJEKTE
  (11 janar - 12 shkurt 2018)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 10 PËR PROJEKTE
  (16 janar - 17 shkurt 2017)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 9 PËR PROJEKTE
  (22 shkurt – 25 mars 2016)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 8 PËR PROJEKTE
  (1 – 30 qershor 2015)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 7 PËR PROJEKTE
  (5 shkurt – 6 mars 2015)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 6 PËR PROJEKTE
  (11 gusht - 10 shtator 2014)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 5 PËR PROJEKTE
  (30 maj - 30 qershor 2014)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 4 PËR PROJEKTE
  (27 dhjetor 2012 – 15 shkurt 2013)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 3 PËR PROJEKTE
  (3 - 17 nëntor 2011)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 2 PËR PROJEKTE
  (18 mars - 8 prill 2011)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 1 PËR PROJEKTE
  (1 - 15 tetor 2010)
  Më shumë »

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së