INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

THIRRJE PËR PROJEKTE
 • THIRRJE NR. 11 PËR PROJEKTE
  (11 janar - 12 shkurt 2017)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 10 PËR PROJEKTE
  (16 janar - 17 shkurt 2017)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 9 PËR PROJEKTE
  (22 shkurt – 25 mars 2016)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 8 PËR PROJEKTE
  (1 – 30 qershor 2015)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 7 PËR PROJEKTE
  (5 shkurt – 6 mars 2015)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 6 PËR PROJEKTE
  (11 gusht - 10 shtator 2014)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 5 PËR PROJEKTE
  (30 maj - 30 qershor 2014)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 4 PËR PROJEKTE
  (27 dhjetor 2012 – 15 shkurt 2013)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 3 PËR PROJEKTE
  (3 - 17 nëntor 2011)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 2 PËR PROJEKTE
  (18 mars - 8 prill 2011)
  Më shumë »
 • THIRRJE NR. 1 PËR PROJEKTE
  (1 - 15 tetor 2010)
  Më shumë »


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së