Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

VITI 2019

[mbyll]VITI 2018

[shfaq]VITI 2017

[shfaq]VITI 2016

[shfaq]VITI 2015

[shfaq]VITI 2014

[shfaq]VITI 2013

[shfaq]VITI 2012

[shfaq]VITI 2011

[shfaq]VITI 2010

[shfaq]


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së