Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

Intervistë e Drejtorit Ekzekutiv të AMSHC-së, Rudi Bobrati në Televizionin Publik Shqiptar.

Më 11 Tetor 2010, në përgjigje të pyetjeve, Drejtori Ekzekutiv flet ndër të tjera për misionin dhe objektivat e AMSHC-së si dhe për fushat mbi të cilat OJF-të janë ftuar të paraqesin projekt - propozimet e tyre.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së