Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Takim me Dr. Tomicah Tilleman, Këshilltar i Lartë i Sekretares Amerikane të Shtetit

Më 10 Nëntor 2011, Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Rudi Bobrati, priti në takim, Dr. Tomicah Tilleman, Këshilltar i Lartë i Sekretares Amerikane të Shtetit për Shoqërinë Civile dhe Demokracitë e Reja. I shoqëruar nga diplomatë të Ambasadës së SHBA në Tiranë, Dr. Tilleman u informua mbi rrethanat që çuan në themelimin e AMSHC-së, mbi misionin dhe objektivat e saj.

Këshilltari i Lartë Amerikan shfaqi interes të mësonte hollësisht mbi procedurat e shpërndarjes së granteve gjatë Dy Thirrjeve të para të AMSHC-së, mbi kriteret e vlerësimit e të përzgjedhjes së OJF-ve përfituese. Gjithashtu në takim u tregua edhe përvoja amerikane në këtë drejtim, dhe u shkëmbyen ide mbi mundësitë e një mbështetje edhe më efikase të shoqërisë civile në tërësi e të OJF-ve në veçanti.Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së