Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

Takim me Dr. Tomicah Tilleman, Këshilltar i Lartë i Sekretares Amerikane të Shtetit

Më 10 Nëntor 2011, Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Rudi Bobrati, priti në takim, Dr. Tomicah Tilleman, Këshilltar i Lartë i Sekretares Amerikane të Shtetit për Shoqërinë Civile dhe Demokracitë e Reja. I shoqëruar nga diplomatë të Ambasadës së SHBA në Tiranë, Dr. Tilleman u informua mbi rrethanat që çuan në themelimin e AMSHC-së, mbi misionin dhe objektivat e saj.

Këshilltari i Lartë Amerikan shfaqi interes të mësonte hollësisht mbi procedurat e shpërndarjes së granteve gjatë Dy Thirrjeve të para të AMSHC-së, mbi kriteret e vlerësimit e të përzgjedhjes së OJF-ve përfituese. Gjithashtu në takim u tregua edhe përvoja amerikane në këtë drejtim, dhe u shkëmbyen ide mbi mundësitë e një mbështetje edhe më efikase të shoqërisë civile në tërësi e të OJF-ve në veçanti.
Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së