Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Prezantimi i projektit të AMSHC-së

Më 11 Nëntor 2011, me mbështetjen dhe pjesëmarrjen e Kryeministrit, Prof. Dr. Sali Berisha, AMSHC organizoi në mjediset e Hotel Rogner Europapark eventin për prezantimin e Projektit: "Fondi i Përbashkët i Donatorëve Ndërkombëtarë dhe Biznesit në Shqipëri për Nxitjen e Filantropisë dhe Vullnetarizmit".

Pas fjalës përshëndetëse të Drejtorit Ekzekutiv të AMSHC-së, Rudi Bobrati, të pranishmit, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare donatore në Shqipëri, të Bisneseve kryesore që veprojnë në vend, të shoqërisë civile, të qarqeve akademike, të medias, diplomatë, funksionarë të administratës publike, etj., ndoqën me interes Fjalën e Rastit të Kryeministrit, zotit Sali Berisha, si dhe u informuan hollësisht mbi projektin në fjalë.Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së