Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Prezantimi i projektit të AMSHC-së

Më 11 Nëntor 2011, me mbështetjen dhe pjesëmarrjen e Kryeministrit, Prof. Dr. Sali Berisha, AMSHC organizoi në mjediset e Hotel Rogner Europapark eventin për prezantimin e Projektit: "Fondi i Përbashkët i Donatorëve Ndërkombëtarë dhe Biznesit në Shqipëri për Nxitjen e Filantropisë dhe Vullnetarizmit".

Pas fjalës përshëndetëse të Drejtorit Ekzekutiv të AMSHC-së, Rudi Bobrati, të pranishmit, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare donatore në Shqipëri, të Bisneseve kryesore që veprojnë në vend, të shoqërisë civile, të qarqeve akademike, të medias, diplomatë, funksionarë të administratës publike, etj., ndoqën me interes Fjalën e Rastit të Kryeministrit, zotit Sali Berisha, si dhe u informuan hollësisht mbi projektin në fjalë.
Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së