Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Takim me zotin Goran Holmqvist, Drejtor i Departamentit të Reformës dhe Bashkëpunimit Selektiv pranë SIDA-s - Agjencia Suedeze e Kooperimit Ndërkombëtar për Zhvillimin

Tiranë, 14 Nëntor 2011

Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Rudi Bobrati priti në takim, zotin Goran Holmqvist, Drejtor i Departamentit të Reformës dhe Bashkëpunimit Selektiv pranë SIDA-s - Agjencia Suedeze e Kooperimit Ndërkombëtar për Zhvillimin. Në takim, ku merrnin pjesë edhe diplomatë suedeze dhe përfaqësues të zyrës së SIDA-s në Tiranë, u shkëmbyen mendime për rritjen e bashkëpunimit të ndërsjelltë.

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së