Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

Takim me zotin Goran Holmqvist, Drejtor i Departamentit të Reformës dhe Bashkëpunimit Selektiv pranë SIDA-s - Agjencia Suedeze e Kooperimit Ndërkombëtar për Zhvillimin

Tiranë, 14 Nëntor 2011

Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Rudi Bobrati priti në takim, zotin Goran Holmqvist, Drejtor i Departamentit të Reformës dhe Bashkëpunimit Selektiv pranë SIDA-s - Agjencia Suedeze e Kooperimit Ndërkombëtar për Zhvillimin. Në takim, ku merrnin pjesë edhe diplomatë suedeze dhe përfaqësues të zyrës së SIDA-s në Tiranë, u shkëmbyen mendime për rritjen e bashkëpunimit të ndërsjelltë.


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së