Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

Takim informues me përfaqësuesin e BE-së, zotin Marcus Wilke

Tiranë, 16 Nëntor 2011

Në kuadrin e vlerësimit që BE po bën mbi impaktin e projektit P2P rreth mbështetjes së BE për Shoqërine Civile në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Rudi Bobrati, zhvilloi një takim informues me përfaqësuesin e BE-së, zotin Marcus Wilke.


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së