Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Panairi i ideve krijuese për një qeverisje dhe llogaridhënie më të mirë në Shqipëri

Tiranë 21 Qershor 2012

E ftuar nga Zyra e Bankës Botërore në Tiranë dhe Këshilli Britanik në Shqipëri në panairin e ideve krijuese në Shqipëri të organizuar më 21 Qershor 2012, Agjencia për mbështetjen e Shoqërisë Civile u përfaqësua nga Drejtori Ekzekutiv Rudi Bobrati. Organizatorët e këtij panairi, Znj. Ksenia Lvovsky drejtuese e Bankës Botërore për Shqipërinë dhe Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Z. Nicholas Cannon, sqaruan pjesmarrësit incentivat e këtij program konkurrues për grante. Ata paraqitën projektet që krahas një sërë grupesh dhe individësh, përfshijnë edhe grupe të shoqërisë civile dhe institucione akademike, ku fokusi kryesor i këtij projekti mbetet qeverisja dhe llogaridhënia e mirë.

Në emër të Agjencisë per Mbështetjen e Shoqërisë Civile, drejtori ekzekutiv, në ekspozenë e tij për rolin e shoqërisë civile në Shqipëri u ndal në historikun dhe përvojën që Agjencia ka krijuar në tri thirrjet e shpallura deri më tash. Gjatë periudhës 2010 e tutje pra fillimi i funksionimit të saj deri më dhjetor 2011, kjo agjenci në kuadër të konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara me ligj, pra vetëm në një hark kohor prej 1 viti e gjysmë, ka financuar plot 152 projekte të vlerësuara dhe të përzgjedhura në bazë të përputhshmërisë së tyre me prioritet dhe qëllimet e programit për të cilin janë propozuar, aftësitë e kandidatit dhe efektshmërinë e veprimtarisë për sa u përket rezultateve e kostove.

Prioritet kryesor për Agjencinë tonë ka qenë shpërndarje sa më efiçiente e projekteve në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe transparenca në vlerësimin dhe përzgjedhjen e projekteve, u shpreh zoti Bobrati, duke shtuar se në tri thirrjet janë paraqitur gjithsej 430 projekte, dhe vlera totale e 152 projekteve fituese është mbi 1 milion e 970 mijë Euro.

Agjencia për Mbështjen e Shoqërisë Civile është në rritje, fuqizim dhe pjekuri të vazhdueshme, për të kryer misionin e saj fisnik, mbështjen ndaj sektorit të tretë të Shqipërisë përfundoi drejtori Bobrati.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së