Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Takim me Z. Andrea Senatori, Drejtor i Përgjithshëm, Zyra e Ambasadës Italiane e Kooperacionit për Zhvillim

Tiranë, 26 Tetor 2012

Si pjesë e angazhimeve të parapara për avancimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe Komunikimit, Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) Z. Rudi Bobrati, i shoqëruar nga Përgjëgjësi i Sektorit të Administrimit të Programeve të Granteve dhe Zhvillimit Rajonal, Z. Isak Bilalli, u takuan sot me Z. Andrea Senatori, Drejtor i Përgjithshëm, Zyra e Ambasadës Italiane e Kooperacionit për Zhvillim.

Dr. Senatori dhe zyrtarët e lartë të këtij institucioni të pranishëm në takim u njohën nga afër me aktivitetet e Agjencisë me qëllim të informimit dhe të promovimit të punës së realizuar nga AMSHC deri më tash. Drejtori Bobrati, njoftoi homologun e tij që Agjencia aktualisht është në fazën e monitorimit të projekteve fituese të thirrjes së tretë dhe po përgatitet për thirrjen e radhës, për të cilën po punohet në përmirësimin dhe rritjen e kapaciteteve të OJF-ve kryesisht në zonat rurale, me qëllim të përfshirjes sa më të gjerë të tyre në aplikimet në thirrjet vijuese.

Theks i veçantë në këtë diskutim, iu vu edhe trajtimit të temave me rëndësi për avancimin e Shoqërisë Civile, siç janë ideja e aplikimit të projekteve që ndërlidhen me filantropinë dhe vullnetarizmin.

Z. Senatori përshëndeti projekt idenë e paraqitur dhe u ndal më shumë në elaborimin e mundësive të përfitimit të fondeve, pasi Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile AMSHC si një institucion publik, plotëson kushtet për aplikim në programe të ndryshme. Gjithsesi lidhur me mundësitë e bashkëpunimit të ndërsjelltë Z. Giacomo Pides zyrtar i programit të Zyrës Kooperacionit për Zhvillim, nënvizoi rëndësinë e vendosjes së kontakteve me OShC-të Italiane në Shqipëri, të cilat tashmë përfitojnë fonde nga Kooperacione Italiana dhe organizata të tjera donatore ndërkombëtare, kontakte të cilat do t’ u përcillen menjëherë.

Si emërues i përbashkët i këtij takimi ishte interesimi i thellimit të bashkëpunimit të dyanshëm në fushat e avancimit social të OShC-ve, dhe bashkëpunimit rajonal ndërkufitar, si dhe fondet e tjera të Bashkimit Europian, për të cilat Zyra e Ambasadës Italiane e Kooperacionit për Zhvillim do të luajë rol aktiv në ndihmesën që i duhet dhënë Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile AMSHC.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së