Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Drejtori Ekzekutiv Rudi Bobrati shpërndan çertifikata trajnimi mbi monitorimin anti-korrupsion për gazetarët e mediave të shkruara dhe elektronike, një projekt i mbështetur nga AMSHC

Tiranë, 12 Dhjetor 2012

Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), Rudi Bobrati, mori pjesë në shpërndarjen e certifikatave pas një trajnimi mbi monitorimin anti-korrupsion për gazetarët e mediave të shkruara dhe elektronike.

Rreth 15 gazetarë të mediave të ndryshme ndoqën për dy ditë më radhë trajnimin me temë: “Teknikat e monitorimit të aksioneve dhe objektivave anti-korrupsion në administratën publike”, zhvilluar nga qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë (QTIL), pjesë e një projekti të financuar nga AMSHC.

Trajnimi u zhvillua në mjediset e Institutit Shqiptar të Medias. Ekspertë të njohur të çështjeve anti-korrupsion dhe atyre të medias në Tiranë ndanë me gazetarët përvojën dhe ekspertizën e tyre, duke trajtuar tema të tilla si Strategjia anti-korrupsion e qeverisë-këndvështrimi i medias; Strategjia anti-korrupsion e qeverisë-ku është lajmi; Transparenca e vendimeve të qeverisë dhe institucioneve publike-pse i duhen medias; Ligji për të drejtën e Informimit - si të marrim lajmin nga administrata publike, etj.

Drejtori Bobrati, ndërsa u dorëzoi vetë dëshmitë disa prej gazetarëve gjatë ceremonisë, tha se ky është një nga kontributet e AMSHC në fushën e luftës antikorrupsion. Ai vlerësoi trajnimin dhe cështjet që u trajtuan përgjatë dy ditëve. “Jam I emocionuar sot, që ndodhem mes gazetarësh edhe për faktin se deri para pak vitesh kam qënë si ju, gazetar në BBC, në Londër. Ndjehem i kënaqur dhe jam i bindur se kemi dhënë një ndihmë për ju gazetarët që t’i shërbeni edhe më mirë interesit publik, për të luftuar korrupsionin dhe rritur transparencën e institucioneve publike”, tha ndër të tjera, Bobrati.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së