Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Takim në Presidencë me Zonjën e Parë

Tiranë, 20 Shkurt 2013

Sot, Zonja e Parë e vendit, Odeta Nishani, zhvilloi një takim në Presidencë me Drejtorin Ekzekutiv të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Rudi Bobrati.

Z. Bobrati, pasi falënderoi për ftesën, i paraqiti një tablo Zonjës Nishani mbi funksionin dhe veprimtarinë e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, duke u ndalur më gjerësisht në veprimtaritë më kryesore të realizuara kohët e fundit nga kjo Agjenci, siç janë prodhimi i një filmi dokumentar me titull: “Për një Shoqëri Civile Vibrante”, me fragmente nga projekte të mbështetura financiarisht nga AMSHC-ja, si dhe cikli i trajnimeve me OJF të interesuara nga mbarë vendi, mbi plotësimin e formularit të aplikimit, në kuadrin e Thirrjes së Katërt për projekt propozime, të lançuar së fundi nga AMSHC-ja.

Nga ana e saj, Zonja Nishani e njohu Drejtorin Ekzekutiv të AMSHC-së me iniciativën e ndërmarrë prej saj, për shpalljen e të shtunës së fundit të çdo muaji si “Ditë të Pastrimit Vullnetar”. Ndër të tjera, Zonja Nishani tha se duhet vepruar për ndërgjegjësimin e çdo qytetari e veçanërisht të të rinjve, me ndjenjën e kujdesit ndaj mjedisit, duke ndërmarrë veprime konkrete pë ruajtjen dhe mbrojtjen e tij. E gjithë kjo edhe në cilësinë e saj si Presidente Nderi e Korpusit Shqiptar të Vullnetarëve.

Në takim ishte e pranishme edhe Këshilltarja e Presidentit të Repulikës, Znj. Manuela Murthi. Bashkëbiseduesit trajtuan gjithashtu rrugët dhe mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen mes Korpusit Shqiptar të Vullnetarëve dhe AMSHC-së.

Në fund, Zonja e Parë e vendit shprehu vlerësimin e saj mbi punën e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në ndihmë të forcimit të Sektorit të Tretë në Shqipëri.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së