Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Drejtuesja e Departamentit për Demokratizim pranë OSBE-së Znj. Claudia Vollmer viziton AMSHC-në

27 Shkurt 2013

Në vazhdën e bashkëpunimit të deritanishëm, sot, Drejtori Ekzekutiv Z. Bobrati i shoqëruar nga Përgjegjësi i Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit Z. Isak Bilalli, pritën drejtuesen e re të Departamentit për Demokratizim të misionit të OSBE-së në Tiranë, Znj. Claudia Vollmer.

Znj. Vollmer e shoqëruar nga zyrtarët e këtij Departamenti, Dr. Alenka Verbole, Elvana Lulo dhe Anila Harapi, u njohën nga afër me punën specifike dhe aktivitetet aktuale të Agjencisë dhe gjithashtu me sfidat me të cilat po përballet ky institucion. Në rezumenë e tij Z. Bobrati përmendi shkurtimisht arritjet që Agjencia ka shënuar nga themelimi dhe në veçanti ndaloi tek aktivitetet e kohëve të fundit që sollën realizimin e ciklit të trajnimeve për Shoqërinë Civile dhe prodhimin e dokumentarit filmik me fragmente nga projektet e realizuara, me titull "Për një Shoqëri Civile Vibrante".

Pikë tjetër diskutimi ishte edhe ndërveprimi më aktiv me pushtetin vendor në ngritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile, gjë për të cilën Agjencia u shpreh e gatshme të ndërmarrë rol më aktiv, e gjitha në shërbim të forcimit të kapaciteteve të OShC-ve nëpër bashki e komuna.

Në veçanti u diskutuan modalitetet bazë të ndërveprimit reciprok në asistencën që OSBE dhe AMSHC mund t'i ofrojnë sektorit të Organizatave të Shoqërisë Civile, në ngritjen e kapaciteteve, veçanërisht atyre që fushëveprimtarinë e tyre e kanë në zona rurale. Diskutimi u shtrua gjithashtu në eksplorimin e një formule e cila do të mundësonte ndonjë iniciativë konkrete për të mundësuar ngritjen e kapaciteteve të OShC-ve në Shqipëri.

Me theks të veçantë u parashtrua edhe nevoja e rritjes së mekanizmave që nxisin transparencën. Znj. Vollmer u zotua se problematikat sfidat e paraqitura do të jenë në axhendën e saj dhe angazhimi i saj dhe i departamentit që drejton nuk do të mungojnë në shtrirjen e bashkëpunimit sa më përmbajtësor dhe konkret, në ndihmë të shoqërisë civile shqiptare.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së