Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Takim koordinues në kuadrin e programit IPA shumë përfitues

Bruksel, 15 - 16 Maj 2013

Në këtë takim, i organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerimin e Komisionit Europian, ishte ftuar edhe Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Rudi Bobrati, lidhur me konsultimet për hartimin e udhërrëfyesit të mbështetjes së BE-së për shoqërinë civile në vendet e Europës Juglindore dhe Turqisë, për vitet 2014-2020.

Në udhërrëfyesin, përmbajtja e të cilit u konsultua me të gjithë përfaqësuesit e vendeve aspirante për anëtarësim në Bashkimin Europian, trajtoheshin tema të tilla si, “Shoqëria Civile dhe Demokracia Pjesëmarrëse”, “Axhenda e Zgjerimit për Shoqërinë Civile”, “Mjedisi Ndihmës”, “Kapaciteti i Organizatave të Shoqërisë Civile”, “Mbështetja e Bashkimit Europian”, “Matja e rezultateve dhe Impakti”, etj.

Në fjalën e tij, Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, kërkoi, ndër të tjera, një bashkëpunim më të ngushtë dhe më konkret, midis organizatave qeveritare të mbështetjes së shoqërisë civile të vendeve aspirante dhe Departamentit Rajonal dhe të Programeve - përgjegjës për shoqërinë civile - të Drejtorisë së Përgjithshme të Zgjerimit të Komisionit Europian.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së