Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Pjesëmarrje dhe prezantim në Konferencë Rajonale

Tiranë, 10 Qershor 2013

Partnerët Shqipëri, Qendra për Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti, në bashkëpunim me Olof Palme International Center dhe mbështetjen e SIDAs, organizuan në Hotel Tirana International, konferencën rajonale: "Roli i shoqërisë civile dhe qytetarëve në hartimin e politikave në nivel lokal e qendror; Shkëmbimi i praktikave të suksesshme të mekanizmave të pjesëmarrjes".

Krahas përfaqësuesve të ndryshëm të shoqërisë civile nga vendet e rajonit, i ftuar ishte edhe Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Rudi Bobrati, i cili mbajti me këtë rast prezantimin më titull: "Roli i AMSHC-së në mbështetje të shoqërisë civile".Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së