Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Takim i nivelit të lartë me përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri

Tiranë, 11 Qershor 2014

Përfaqësues të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), morën sot pjesë në një takim të nivelit të lartë me përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.

Drejtori ekzekutiv i AMSHC-së, Z. Andi Kananaj, shoqërohej nga anëtari i bordit Z. Ismail Ademi, dhe përgjegjësi i sektorit të zhvillimit të projekteve Z. Elsi Rizvanolli. Delegacioni i BE përfaqësohej nga drejtori i operacioneve i Delegacionit të BE në Tiranë, Z. Yngve Engstroem, drejtori i operacioneve të seksionit 1 pranë delegacionit të BE në Tiranë, Z. Klaus Lech, si dhe menaxherin e programeve per shoqërine civile dhe të drejtat e njeriut, Z. Stefano Calabretta.

Gjatë këtij takimi, AMSHC me anë të drejtorit të sapo-zgjedhur ekzekutiv, prezantoi punën e Agjencisë, prioritetet e Thirrjes V për aplikime projekt-propozimesh, si dhe sfidat imediate. Gjithashtu, AMSHC parashtroi prioritetet afatshkurtra dhe pikat strategjike në të cilat do të bazohet puna afatgjatë e Agjencisë, nën drejtimin e ri. Përfaqësuesit e Delegacionit shfaqën interes në lidhje me kapacitetet, kompetencat dhe standardet e AMSHC-së në lëvrimin e fondeve si mbështetës i shoqërisë civile në Shqipëri.

Në vijimësi, u vendos që të zhvillohet një tjetër takim, ku të diskutohen modalitete në lidhje me ndihmën që Delegacioni mund t’i ofrojë AMSHC-së në përmirësimin e kapaciteteve monitoruese dhe vlerësuese të projekteve, për t’i përafruar ato me standardet Evropiane. Gjithashtu, në vazhdimësi do të diskutohet mundësia e koordinimit me punën e donatorëve të tjerë në vend.

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së