Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Konferencë rajonale organizuar nga "Technical Assistance to Civil Society Organisations Project (TACSO)"

Prishtinë (Republika e Kosovës), 18 qershor 2014

Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së z. Andi Kananaj dhe anëtari i Bordit Mbikëqyrës të AMSHC-së z. Ismail Ademi morën pjesë në konferencën rajonale "Përmirësimi i Kuadrit Ligjor dhe Institucional për Financimin Publik". Fokusi dhe synimi në këtë konferencë ishte kontribuimi në përmirësimin e mekanizmave, aspekteve ligjore dhe procedurale të financimit publik në lidhje me mbështetjen financiare për organizatat e shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë.

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së