Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Konferencë rajonale organizuar nga "Technical Assistance to Civil Society Organisations Project (TACSO)"

Prishtinë (Republika e Kosovës), 18 qershor 2014

Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së z. Andi Kananaj dhe anëtari i Bordit Mbikëqyrës të AMSHC-së z. Ismail Ademi morën pjesë në konferencën rajonale "Përmirësimi i Kuadrit Ligjor dhe Institucional për Financimin Publik". Fokusi dhe synimi në këtë konferencë ishte kontribuimi në përmirësimin e mekanizmave, aspekteve ligjore dhe procedurale të financimit publik në lidhje me mbështetjen financiare për organizatat e shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë.


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së