Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Publikohet "Indeksi i qëndrueshmërisë së OSHC-ve" – Raporti për Shqipërinë 2013

Tiranë, 5 shtator 2014

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) publikoi më 5 shtator 2014 gjetjet e Indeksit të USAID-it për Qëndrueshmërinë e OSHC-ve për Shqipërinë 2013. Indeksi i Qëndrueshmërisë për Evropën Qendrore e Lindore dhe Euroazinë ka ndjekur statusin dhe tendencat e zhvillimit të shoqërisë civile në 29 shtete përgjatë 17 viteve të fundit. Botimi i fundit i raportit për Shqipërinë sugjeron se 4 nga 7 dimensionet e qëndrueshmërisë së OSHC-ve janë përmirësuar gjatë vitit të shkuar. Pavarësisht mjedisit politik indiferent shoqëria civile ka advokuar për çështje të ndryshme me interes publik.

Gjetjet u diskutuan në një Panel Debati me përfaqësues të shoqërisë civile, donatorëve, medias dhe aktorë të tjerë të interesuar për zhvillimin e sektorit të tretë. Folës në panel – Marc Ellingstad (USAID), Gjergji Vurmo (IDM), Andi Dobrushi (OSFA), Eralda Cani (Kabineti i KM) dhe Andi Kananaj (AMSHC) – dhe pjesëmarrësit diskutuan lidhur me tendencat e vitit 2013 për sektorin e shoqërisë civile. Zhvillime të rëndësishme mbi aktivizmin qytetar në rritje, përmirësimin e imazhit publik të sektorit, përpjekje efektive të advokimit si edhe sfidat aktuali si legjislacioni fiskal, mjedisi ligjor mundësues, roli i AMSHC, qëndrueshmëria financiare dhe shqetësime të tjera ishin gjithashtu pjesë e diskutimeve.
Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së