Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

Workshop "State of Fingertips"

Tiranë, 19 shtator 2014

Me ftesë të Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) mori pjesë në workshop-in "State of Fingertips" me anë të përfaqësuesit të saj Z. Erion Banushi, Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit.

Ky event u zhvillua si pjesë përmbyllëse e projektit me qëllim forcimin e bashkëpunimit të shoqërisë civile dhe Qeverisë në Shqipëri.

Eventi pati si qëllim gjithashtu edhe publikimin e faqes së re të internetit www.shtetiweb.org dhe me anë të fjalës së të ftuarve pati për synim sensibilizimin e shoqërisë civile dhe rëndësinë e bashkëpunimit midis saj dhe organeve qeverisëse. Në fjalen e tij Z. Erion Banushi vuri theksin tek rëndësia e këtij bashkëpunimi për të rritur kapacitet e shoqërisë civile dhe rolin nxitës që ka marrë AMSHC në këtë drejtim.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së