Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Workshop "State of Fingertips"

Tiranë, 19 shtator 2014

Me ftesë të Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) mori pjesë në workshop-in "State of Fingertips" me anë të përfaqësuesit të saj Z. Erion Banushi, Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit.

Ky event u zhvillua si pjesë përmbyllëse e projektit me qëllim forcimin e bashkëpunimit të shoqërisë civile dhe Qeverisë në Shqipëri.

Eventi pati si qëllim gjithashtu edhe publikimin e faqes së re të internetit www.shtetiweb.org dhe me anë të fjalës së të ftuarve pati për synim sensibilizimin e shoqërisë civile dhe rëndësinë e bashkëpunimit midis saj dhe organeve qeverisëse. Në fjalen e tij Z. Erion Banushi vuri theksin tek rëndësia e këtij bashkëpunimi për të rritur kapacitet e shoqërisë civile dhe rolin nxitës që ka marrë AMSHC në këtë drejtim.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së