Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

AMSHC pranohet si anëtare e VOLONTEUROPE

Tetor 2014

Pas një proçesi që zgjat prej disa muajsh, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) është pranuar si anëtare me të drejta të plota e Rrjetit Evropian (VOLONTEUROPE).

Ky rrjet ndërkombëtar punon për të promovuar vlerat e vullnetarizmit, të qytetarisë aktive dhe drejtësisë sociale, në nivel evropian dhe më gjerë. Aktualisht ky rrjet ka në përbërjen e saj 51 organizata anëtare dhe bashkëpunon në mënyrë konstante me institucionet evropiane (Komisioni Evropian, Parlamenti, Këshilli i Evropës).

Volonteurope punon prej vitesh në ndërtimin e rrjeteve bashkëpunese ndërmjet organizatave partnere dhe aktorëve institucionalë, ashtu si dhe në fushën e lobimit për sa i përket temave të trajtuara. Në vitin 2011 ka qenë rrjeti iniciator i "Vitit Evropian të Vullnetarizmit".

Anëtarësimi i AMSHC-së në këtë rrjet të rëndësishëm, do t'i zgjerojë mundësitë e bashkëpunimit evropian të vetë insititucionit, por njëkohësisht do të jetë edhe një mundësi për organizatat e shoqërisë civile shqiptare, që të dalin gjithnjë e më përtej kufijëve kombëtarë.

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së