Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Workshop i organizuar nga "Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti" në bashkëpunim
me "Institutin Adriapol – Smart and Creative Development"

Tiranë, 10 tetor 2014

Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Z. Andi Kananaj mori pjesë në Workshop-in e organizuar nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti në bashkëpunim me "Institutin Adriapol – Smart and Creative Development", në kuadër të projektit "RiSi – Rini Sipërmarrëse", projekt ky i mbështetur me financimin e Angjencisë për Mbështetjen ë Shoqerisë Civile (AMSHC), me temë: "Përshtatshmëria e Legjislacionit dhe faktori politik për të stimuluar Sipërrmarjet e reja, Start up dhe Spin Off".

Organizatorët vlerësuan dhe falenderuan AMSHC-në dhe Drejtorin Ekzekutiv të saj për mundësimin financiar për përmbushjen e realizimit të projektit me qëllim pikërisht krijimin e një gjenerate të rinjsh sipërmarrësish nëpërmjet fuqizimit të oportuniteteve të rrjeteve bashkëpunuese dhe suportit të dedikuar në fazat e konkretizimit të idesë sipërmarrëse.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së