Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

AMSHC merr pjesë në Forumin Freja në Podgoricë të Malit të Zi

Podgoricë (Mal i Zi), 7 - 9 nëntor 2014

Në Podgoricë është zhvilluar Forumi "Freja", i cili ka për qëllim rritjen e kapaciteteve dhe bashkëpunimit midis organizatave të shoqërisë civile në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Turqisë dhe Evropës.

Përfaqësuesi i AMSHC-së, z. Erion Banushi, Përgjegjës i "Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit", është i ftuar në këtë forum si folës në seminarin me temë: "Strategjia rajonale e bashkëpunimit midis qeverisjes vendore dhe organizatave që operojnë në nivel lokal".

Z. Banushi ka shpjeguar rolin e rëndësishëm që kanë OSHC-të në zhvillimin e zonave të prapambetura dhe rëndësinë e bashkëpunimit me autoritetet lokale për një zhvillim të qëndrueshëm.

Forumi "Freja" është një aktivitet që zhvillohet një herë në vit dhe vitin e ardhshëm do të zhvillohet në Kosovë.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së