Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

AMSHC merr pjesë në Forumin Freja në Podgoricë të Malit të Zi

Podgoricë (Mal i Zi), 7 - 9 nëntor 2014

Në Podgoricë është zhvilluar Forumi "Freja", i cili ka për qëllim rritjen e kapaciteteve dhe bashkëpunimit midis organizatave të shoqërisë civile në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Turqisë dhe Evropës.

Përfaqësuesi i AMSHC-së, z. Erion Banushi, Përgjegjës i "Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit", është i ftuar në këtë forum si folës në seminarin me temë: "Strategjia rajonale e bashkëpunimit midis qeverisjes vendore dhe organizatave që operojnë në nivel lokal".

Z. Banushi ka shpjeguar rolin e rëndësishëm që kanë OSHC-të në zhvillimin e zonave të prapambetura dhe rëndësinë e bashkëpunimit me autoritetet lokale për një zhvillim të qëndrueshëm.

Forumi "Freja" është një aktivitet që zhvillohet një herë në vit dhe vitin e ardhshëm do të zhvillohet në Kosovë.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së