Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Konferencë kushtuar Vullnetarizmit dhe Solidaritetit

Tiranë, 5 Dhjetor 2014

Në kuadër të "Ditës Botërore të Vullnetarizmit", Shoqata e Skautëve Shqiptarë me mbështetjen e Ambasadës së Republikës Italiane, Institutit Italian të Kulturës, Bashkëpunimit Italian për Zhvillim, Zyra për Bashkëpunim Shkollor dhe Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) organizuan në "Pallatin e Kulturës", konferencën "Pesë minuta për të treguar një përvojë. Histori të jetuara ditë pas dite ... në solidaritet dhe shërbim" kushtuar vullnetarizmit dhe solidaritetit.

Aktivitet e organizuara gjatë javës së vullnetarizmit synojnë të promovojnë kulturën e vullnetarizmit dhe të solidaritetit midis të rinjve, nëpërmjet demonstrimit konkret të vullnetarizmit si edhe ofrimit të drejtpërdrejtë të shërbimit ndaj të tjerëve.

Kjo konferencë u organizua në bashkëpunim me VIS, SHKEJ, I CARE, IPSIA, ENGIM, Shoqata e Dhuruesve Vullnetarë të Gjakut, Komuniteti Papa Giovanni XXIII, Meridia, SHIS, Caritas Lezha.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së