Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Konferencë kushtuar Vullnetarizmit dhe Solidaritetit

Tiranë, 5 Dhjetor 2014

Në kuadër të "Ditës Botërore të Vullnetarizmit", Shoqata e Skautëve Shqiptarë me mbështetjen e Ambasadës së Republikës Italiane, Institutit Italian të Kulturës, Bashkëpunimit Italian për Zhvillim, Zyra për Bashkëpunim Shkollor dhe Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) organizuan në "Pallatin e Kulturës", konferencën "Pesë minuta për të treguar një përvojë. Histori të jetuara ditë pas dite ... në solidaritet dhe shërbim" kushtuar vullnetarizmit dhe solidaritetit.

Aktivitet e organizuara gjatë javës së vullnetarizmit synojnë të promovojnë kulturën e vullnetarizmit dhe të solidaritetit midis të rinjve, nëpërmjet demonstrimit konkret të vullnetarizmit si edhe ofrimit të drejtpërdrejtë të shërbimit ndaj të tjerëve.

Kjo konferencë u organizua në bashkëpunim me VIS, SHKEJ, I CARE, IPSIA, ENGIM, Shoqata e Dhuruesve Vullnetarë të Gjakut, Komuniteti Papa Giovanni XXIII, Meridia, SHIS, Caritas Lezha.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së