Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

Takim konsultativ mbi Projekt/Manualin për pjesëmarrje të publikut në procesin vendimmarrës të Kuvendit

Tiranë, 12 dhjetor 2014

Më 12 dhjetor 2014, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv, z. Andi Kananaj, mori pjesë në takimin konsultativ mbi Projekt/Manualin për pjesëmarrjen e publikut në procesin vendimmarrës të Kuvendit, iniciuar dhe organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë, në bashkëpunim me zyrën e OSCE-së në Tiranë.

Nisur nga parimi i pjesëmarrjes së gjerë të publikut në vendimmarrje si element thelbësor për çdo sistem politik transparent, të përgjegjshëm dhe demokratik si dhe krijimit të një mjedisi mundësues për mirë funksionimin e një Shoqërie Civile sa me aktive dhe gjithë përfshirëse, me qëllim nxitjen e Shoqërisë Civile në proceset legjislative dhe monitoruese, Kuvendi i Shqipërisë ftoi të gjithë aktorët dhe faktorët e Shoqërisë Civile të shprehin mendimet dhe opinionet e tyre lidhur me këtë Projekt/Manual.

Pjesëmarrësit në këtë takim, që ishin kryesisht deputetë nga Komisionet Parlamentare, përfaqësues nga Shoqëria Civile dhe grupet e interesit, përfaqësues nga zyra e OSCE-së në Tiranë, si dhe përfaqësues nga stafi i Kuvendit, përcollën mendimet dhe sugjerimet e tyre mbi përmirësimet e mundshme për një mirë funksionim dhe efikasitet të këtij Projekt/Manuali, i cili do të jetë udhërrëfyes në punën e shoqatave dhe përfaqësuesve të tjerë të Shoqërisë Civile.

Në fund të këtij takimi, organizatorët shprehën vlerësimet e tyre për kontributin e dhënë në hartimin e këtij Projekt/Manuali, i cili do të finalizohet me miratimin dhe botimin e tij.


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së