Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Hapet qendra "Streha" për personat LGBT

Tiranë, 29 dhjetor 2014

AMSHC së bashku me partnerin USAID/Albania ka financuar projektin për strehim të përkohshem për personat LGBT.

Qëllimi i kësaj qëndre strehimi është që të ndihmojë me banim të përkohshëm dhe këshillim personat LGBT, të cilët vuajnë nga dhuna në familje për shkak të orientimit seksual, identitetit gjinor ose që jetojnë në kushte të pasigurta.

Kjo është streha e parë e këtij lloji në Shqipëri.
Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së