Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

Hapet qendra "Streha" për personat LGBT

Tiranë, 29 dhjetor 2014

AMSHC së bashku me partnerin USAID/Albania ka financuar projektin për strehim të përkohshem për personat LGBT.

Qëllimi i kësaj qëndre strehimi është që të ndihmojë me banim të përkohshëm dhe këshillim personat LGBT, të cilët vuajnë nga dhuna në familje për shkak të orientimit seksual, identitetit gjinor ose që jetojnë në kushte të pasigurta.

Kjo është streha e parë e këtij lloji në Shqipëri.

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së