Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Programi "Creative Europe"

Tiranë, 28 janar 2015

AMSHC mbështet programin "Creative Europe", i cili është i lancuar nga Komisioni Europian për të mbështetur financiarisht projektet në fushën e Medias Audio Vizuale.

Së bashku me Ministrinë e Kulturës dhe Qendrën Kombëtare të Kinematografisë, AMSHC ka organizuar workshopin me titull "Fuqizimi i kapaciteteve në pjesmarrjen e organizatave shqiptare në komponentin MEDIA, programi Creative Europe.

Ekspertja e projekteve të BE-së, Znj Barbara Di Piazza dha një shpjegim të detajuar për mënyrat e aplikimit dhe kushtet që duhen plotësuar për të qenë kandidat të vlefshëm në këtë program. Gjatë këtij workshopi ajo u asistua nga eksperti i AMSHC-së, Z. Erion Banushi dhe eksperti i Ministrisë së Kulturës, Z. Albi Alla.

Paraprakisht u ftuan të gjithë subjektet e interesuar dhe pjesëmarrja e lartë tregoi interesin në rritje të organizatave shqiptare që veprojnë në këtë fushë.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së