Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Programi "Creative Europe"

Tiranë, 28 janar 2015

AMSHC mbështet programin "Creative Europe", i cili është i lancuar nga Komisioni Europian për të mbështetur financiarisht projektet në fushën e Medias Audio Vizuale.

Së bashku me Ministrinë e Kulturës dhe Qendrën Kombëtare të Kinematografisë, AMSHC ka organizuar workshopin me titull "Fuqizimi i kapaciteteve në pjesmarrjen e organizatave shqiptare në komponentin MEDIA, programi Creative Europe.

Ekspertja e projekteve të BE-së, Znj Barbara Di Piazza dha një shpjegim të detajuar për mënyrat e aplikimit dhe kushtet që duhen plotësuar për të qenë kandidat të vlefshëm në këtë program. Gjatë këtij workshopi ajo u asistua nga eksperti i AMSHC-së, Z. Erion Banushi dhe eksperti i Ministrisë së Kulturës, Z. Albi Alla.

Paraprakisht u ftuan të gjithë subjektet e interesuar dhe pjesëmarrja e lartë tregoi interesin në rritje të organizatave shqiptare që veprojnë në këtë fushë.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së